OBWIESZCZENIE DOT. KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM
2021-04-08 11:23:05
   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Wróblew w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji poby  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU
2021-04-01 12:48:06
  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU GMINY WRÓBLEW
2021-03-29 15:08:48
Wójt Gminy Wróblewogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew I. Nazwa i adres jednostki:  Urz  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KASJERA W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU GMINY WRÓBLEW
2021-03-29 14:57:43
Wójt Gminy Wróblewogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew I. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Wróblew, Wróbl  ...więcej

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ
2021-03-10 10:35:18
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-03-10 10:27:03
  ...więcej

INFORMACJA Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2
2021-02-24 22:19:44
I N F O R M A C J A Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2   W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU PO.ZUO.5.4210.1021m.2021.TI z dnia 17.02.2021r.
2021-02-18 10:03:34
  ...więcej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW W 2021 ROKU
2021-02-15 13:08:17
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW W 2021 ROKU Wójt Gminy Wróblew udzi  ...więcej

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY DOK.DOK3.9700.110.2019.US
2021-02-04 11:04:04
  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
2021-02-03 13:48:49
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DNIA 1 LUTEGO 2021R. DOT. OBWODÓW ŁÓWIECKICH
2021-02-02 14:27:43
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ROKU 2021
2021-01-27 08:40:26
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2021 W 2021 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 1 marca  i  od 2 sierpnia do 31 sierpnia wraz z: 1)  f  ...więcej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE
2021-01-18 14:35:10
                                          &n  ...więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI KLUBOM SPORTOWYM
2021-01-13 15:01:09
  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i try  ...więcej

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-12-15 09:13:41
  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
2020-11-10 15:14:02
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.747.4, 5, 6, 7, 8.2020.GR O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA WEJŚCIE NA TEREN NIERUCHOMOŚCI
2020-11-04 09:56:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WARTY GKMiOŚ.6220.10.2020.4
2020-11-02 09:58:01
  ...więcej

INFORMACJA PGW WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2020-10-22 15:12:10
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 271
następne