NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2022 NA RALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2022-01-20 14:31:43
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunk&o  ...więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA UZYSKANIE DOTACJI W 2022 ROKU NA USUWANIE WYBORÓW AZBESTOWYCH
2022-01-12 13:20:48
Wójt Gminy Wróblew informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dotacji w 2022 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięci  ...więcej

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-01-12 12:20:00
Dodatkowe informacje nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Do pob  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU 2022
2022-01-11 13:43:42
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2022 W 2022 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego 2022r. i od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r. wraz z: 1) f  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.7840.194.2021.WM/HJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2021-12-21 14:46:38
Poniżej zamieszczamy OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.7840.194.2021.WM/HJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu. Do pobrania: OBWIESZC  ...więcej

Nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
2021-12-03 12:24:10
Informuję, że na mocy Decyzji Nr PO.RZT.70.438.2021/D/MB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 17 listopada 2021 roku zmianie ulegają taryfy za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków n  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.296.2021.EJ z dnia 25 listopada 2021r.
2021-11-29 13:37:59
  ...więcej

Wysokość cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od 1 stycznia 2022 roku
2021-11-24 10:37:21
  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK
2021-11-02 13:41:09
  OGŁOSZENIEWójta Gminy Wróblewz dnia 2 listopada 2021 rokuw sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w a  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 MK/PO/MPo z dnia 22.10.2021r. sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
2021-10-27 08:36:12
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO.ZUZ.2.4210.225.2021.EJ
2021-10-19 11:57:46
  ...więcej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA KOBIERZYCKO
2021-10-11 10:30:57
  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 11 października 2021r. Na podstawie § 18 ust. 3 i § 19 Statutu Sołectwa Kobierzycko, stanowiącego załącznik nr 9 Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO.ZUZU.2.4210.291.2021.MJ
2021-10-06 13:02:50
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PO.ZUZ.5.4210.539.2021.MK z dnia 14.09.2021r.
2021-09-15 15:16:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2021-09-02 11:06:46
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.244.2021.MŻ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:37:56
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.202.2021.EJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:32:39
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.201.2021.EJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:29:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 MK/PO/MP z dnia 19 sierpnia 2021r. (uzupełniające na skutek zmiany wniosku przez Inwestora - zmiana nr działki)
2021-08-20 08:51:29
  ...więcej

2021-08-20 08:28:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 314
następne