INFORMACJA DOTYCZĄCA "WYKONANIA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W KRAJU W LATACH 2020-2024"
2021-06-24 13:50:03
  Szanowni Państwo - Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, Zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niest  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU (PO.ZUZ.2.4210.37.2021.SR z dn. 31.05.2021r.)
2021-06-08 11:34:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W POZNANIU O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (PO.RUZ.4210.100.2021.DG.4)
2021-06-01 13:24:43
  ...więcej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA SŁOMKÓW SUCHY
2021-05-31 12:13:35
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 31 maja 2021r. Na podstawie § 18 ust. 3 i § 19 Statutu Sołectwa Słomków Suchy, stanowiącego załącznik nr 19 Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 sier  ...więcej

Raport o stanie Gminy Wróblew za 2020 rok
2021-05-24 12:33:01
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności W&oac  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WRÓBLEW
2021-05-21 12:41:07
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew
2021-04-27 14:43:17
Wróblew, dnia 27 kwietnia 2021 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORUna  stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew:Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury nab  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko kasjera w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew
2021-04-27 14:39:27
  Wróblew, dnia 27 kwietnia 2021 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORUna stanowisko kasjera w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew:Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
2021-04-21 12:11:38
Ogłoszenie Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 26 kwietnia - 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania  ...więcej

I przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przylegających na: sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, oznaczonej jako działka nr 46, położonej w miejscowości Smardzew, stanowiącej własność Gminy Wróblew
2021-04-21 09:53:41
P R Z E T A R GGmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny ograniczony  dla właścicieli nieruchomości przylegających na: sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, oznaczonej jako dz  ...więcej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 107, położonej w miejscowości Wróblew
2021-04-21 09:42:35
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 107, położonej w miejscowości Wróblew, stanowiącej własność Gminy Wróblew. Oz  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KONTENERA SANITARNEGO
2021-04-19 14:09:13
  Wójt Gminy Wróblew działając w imieniu Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu pierwszego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż kontenera sanitarnego marki ATC-Mtech. 1. Na  ...więcej

OGŁOSZENIE DOT. NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU GMINY WRÓBLEW
2021-04-16 10:44:48
Wróblew, dnia 15.04.2021 r. O G Ł O S Z E N I  E W związku z ogłoszeniem w dniu 29 marca 2021r.  naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzęd  ...więcej

OGŁOSZENIE DOT. NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KASJERA W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU GMINY WRÓBLEW
2021-04-16 10:12:51
Wróblew, dnia 15.04.2021 r. O G Ł O S Z E N I  E W związku z ogłoszeniem w dniu 29 marca 2021 r.  naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew   Podaj  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
2021-04-15 12:28:07
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o który  ...więcej

OBWIESZCZENIE DOT. KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM
2021-04-08 11:23:05
   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Wróblew w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji poby  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU
2021-04-01 12:48:06
  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU GMINY WRÓBLEW
2021-03-29 15:08:48
Wójt Gminy Wróblewogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew I. Nazwa i adres jednostki:  Urz  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KASJERA W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU GMINY WRÓBLEW
2021-03-29 14:57:43
Wójt Gminy Wróblewogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wróblew I. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Wróblew, Wróbl  ...więcej

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ
2021-03-10 10:35:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 286
następne