OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE
2021-01-18 14:35:10
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we  Wróblewie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we  Wróblewieogłasza nabór na stanowisko referenta&n  ...więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI KLUBOM SPORTOWYM
2021-01-13 15:01:09
  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i try  ...więcej

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-12-15 09:13:41
  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
2020-11-10 15:14:02
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.747.4, 5, 6, 7, 8.2020.GR O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA WEJŚCIE NA TEREN NIERUCHOMOŚCI
2020-11-04 09:56:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WARTY GKMiOŚ.6220.10.2020.4
2020-11-02 09:58:01
  ...więcej

INFORMACJA PGW WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2020-10-22 15:12:10
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.747.4, 5, 6, 7, 8.2020.GR
2020-10-13 12:04:40
  ...więcej

OBWIESZCZENE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
2020-10-08 10:39:16
  ...więcej

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA NR 67/1 ORAZ DZIAŁKA 67/2, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI DRZĄZNA, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-10-07 08:39:38
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 67/1 oraz działka 67/2, położonych w miejscowości  Drzązna, stanowiących własność   ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO GKIII.7440.1.2020.AS z dnia 15 września 2020r.
2020-09-17 15:00:59
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2020-09-09 09:55:47
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU JELCZ - ZASADA
2020-08-11 12:11:29
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU JELCZ - ZASADA Wójt Gminy Wróblew działając w imieniu Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu pierwszego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż aut  ...więcej

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PGW WODY POLSKIE
2020-07-27 13:20:10
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - II TERMIN
2020-07-27 12:56:27
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2020 – II termin Uprzejmie informujemy, że od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocz  ...więcej

OGŁOSZENIE DOT. ROZPOCZĘCIA PROCEDURY LIKWIDACJI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO W DZIEBĘDOWIE
2020-07-23 14:16:27
  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
2020-06-15 19:13:00
INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH   Wójt Gminy Wróblew Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów   ...więcej

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2020-06-09 21:14:29
Urząd Gminy Wróblew uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można składać do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) w następujący spos&  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-06-05 14:11:09
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wróblew Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w miejscowości Kościerzyn, obręb  ...więcej

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2019 ROK
2020-05-29 13:33:15
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności W&oac  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 258
następne