INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PO.ZUZ.5.4210.539.2021.MK z dnia 14.09.2021r.
2021-09-15 15:16:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2021-09-02 11:06:46
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.244.2021.MŻ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:37:56
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.202.2021.EJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:32:39
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.201.2021.EJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:29:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 MK/PO/MP z dnia 19 sierpnia 2021r. (uzupełniające na skutek zmiany wniosku przez Inwestora - zmiana nr działki)
2021-08-20 08:51:29
  ...więcej

2021-08-20 08:28:23
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GPB-I.747.8.2021 z dnia 09.08.2021r.
2021-08-10 11:26:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 z dnia 5 sierpnia 2021r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
2021-08-09 10:10:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIERADZKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ "ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1723 BARTOCHÓW - TUBĄDZIN"
2021-08-09 09:33:16
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - II TERMIN 2021
2021-07-27 15:00:57
  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2021 – II termin Uprzejmie informujemy, że od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawarte  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WYDANIU W DNIU 06.07.2021r. DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ znak: PO.ZUZ.5.4210.322.2021.TS
2021-07-12 09:58:34
  ...więcej

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 107, POŁOŻONEJ W M. WRÓBLEW, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2021-07-07 09:53:41
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 107, położonej w miejscowości  Wróblew, stanowiącej własność Gminy Wrób  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W POZNANIU PO.RUZ.4210.100.2021.DG.7 z dn. 29.06.2021r.
2021-07-06 09:47:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.37.2021.SR z dn. 28.06.2021r.
2021-07-05 14:13:53
  ...więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA "WYKONANIA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W KRAJU W LATACH 2020-2024"
2021-06-24 13:50:03
  Szanowni Państwo - Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, Zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niest  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU (PO.ZUZ.2.4210.37.2021.SR z dn. 31.05.2021r.)
2021-06-08 11:34:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W POZNANIU O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (PO.RUZ.4210.100.2021.DG.4)
2021-06-01 13:24:43
  ...więcej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA SŁOMKÓW SUCHY
2021-05-31 12:13:35
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 31 maja 2021r. Na podstawie § 18 ust. 3 i § 19 Statutu Sołectwa Słomków Suchy, stanowiącego załącznik nr 19 Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 sier  ...więcej

Raport o stanie Gminy Wróblew za 2020 rok
2021-05-24 12:33:01
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności W&oac  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 301
następne