Przebudowa drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Ocin

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 07.09.2021r. decyzji Nr 6/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Ocin”

Decyzja Nr 6/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej nr 114582E w miejscowości Ocin”

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 10:32:10.
 Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.10.2021.PM z dnia 13.09.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 317 położonej w miejscowości Próchna, obręb geodezyjny Próchna, gmina Wróblew oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. Nr 317, 276 120, 123, 126 obręb geodezyjny Próchna, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-09-14 08:43:54.

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 277 w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gm. Wróblew 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 10/2021 z dnia 17.09.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr ew

Decyzja nr 10/2021 z dnia 17.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-09-17 11:19:46.

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 406/2 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, gmina Wróblew oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. Nr 397, 406/2 obręb geodezyjny Wróblew oraz dz. Nr 20, 22, 24, 28, 36 obręb geodezyjny Mantyki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 11/2021 z dnia 17.09.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 406/

Decyzja nr 11/2021 z dn. 17.09.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-09-17 11:24:15.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej do 2,1MWp w m. Inczew na działce o nr geod. 2/14, obręb 009 Inczew, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 15:05:29 | Data modyfikacji: 2021-09-22 15:06:18.

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 317 położonej w miejscowości Próchna, obręb geodezyjny Próchna, gmina Wróblew oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji  - nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. Nr 317, 276 120, 123, 126 obręb geodezyjny Próchna, gmina Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 12/2021 z dnia 04.10.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 317

Decyzja nr 12/2021 z dn. 04.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-10-06 11:11:24 | Data modyfikacji: 2021-10-06 11:19:01.

Budowa do 11 farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda realizowanej w granicach części działek o nr ew.: 199, 200 i 201 obręb Oraczew (woj. łódzkie, gm. Wróblew) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 23.09.2021r. decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie do 11 farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda realizowanej w granicach części działek

Decyzja nr 2/2021 z dnia 23.09.2021r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2021-10-06 12:07:24 | Data modyfikacji: 2021-10-06 12:13:14.

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 151 położonej w miejscowości Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka Zgniła, gmina Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 13/2021 z dnia 08.10.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 151

Decyzja środowiskowa nr 13/2021 z dn. 08.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-10-13 13:27:11 | Data modyfikacji: 2021-10-13 13:28:12.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej G1, ujmującej wody podziemne o wydajności Qmax = 35m3/h oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni działki nr 401/4, obręb geodezyjny Kobierzycko, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:32:01 | Data modyfikacji: 2021-11-04 11:34:12.

Wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej G1, ujmującej wody podziemne o wydajności Qmax = 35 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni na działce nr ewid. 401/4, obręb geodezyjny Kobierzycko, gm. Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 14/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej G1, ujmującej wody podziemne o wydajności Qmax = 35 m3/h oraz gospoda

Decyzja Nr 14/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 22.11.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-11-23 12:13:39 | Data modyfikacji: 2021-11-23 12:17:50.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej T2, ujmującej wody podziemne o wydajności Qmax = 25 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni na działce nr ewid. 361/1, obręb geodezyjny Oraczew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:45:41.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu: studni wierconej I, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych (neogeńskich) o wydajności Qmax = 20 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni działek o nr ewid. 17, 16, 61/1, 61/2, 60, obręb geodezyjny Orzeł Biały, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-11-25 15:31:52.

Wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej S1, ujmującej wody podziemne, o wydajności Qmax = 35 m3/h na działce nr 32 położonej w miejscowości Oraczew, obręb geodezyjny Oraczew, gmina Wróblew oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni działki o nr 32, obręb geodezyjny Oraczew, Gmina Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 15/2021 z dnia 27.12.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej S1, ujmującej wody podziemne, o wydaj

Decyzja Nr 15/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 grudnia 2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:10:54.

Wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej T2, ujmującej wody podziemne o wydajności Qmax = 25 m3/h oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni na działce nr ewid. 361/1, obręb geodezyjny Oraczew, gm. Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 16/2021 z dnia 31.12.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej T2, ujmującej wody podziemne o wydajn

Decyzja nr 16/2021 z dnia 31.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2022-01-03 15:13:57.

Zobacz:
 Zawiadomienia .  Zawiadomienia . 
Data wprowadzenia: 2022-01-03 15:13:57
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek