Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 38 położonej w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:45:09.
 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, realizowanego w miejscowości Słomków Suchy, działka nr ewidencyjny 38, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:13:58.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 1/2021 z dnia 05.03.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw polowych, realizowanego w m. Słomków Suchy, działka nr ewidencyjny 38, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-03-08 15:26:07.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, realizowanego na terenie działki nr ew. 52 obręb geodezyjny Orzeł Biały, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-03-22 10:07:25 | Data modyfikacji: 2021-03-22 10:09:44.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, realizowanego na terenie działki nr ew. 306/2 obręb geodezyjny Sędzice, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:27:40.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 442/1 położonej w miejscowości Rakowice, obręb geodezyjny nr 0020, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-04-13 22:56:36.
 Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.6.2020.PM z dnia 14.04.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, realizowanego w miejscowości Słomków Suchy, działka nr ewidencyjny 171, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-04-14 15:11:14.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 4/2021 z dnia 26.04.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, realizowanego w miejscowości Tubądzin, działka nr ewidencyjny 219, obręb geodezyjny Tubądzin, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-04-26 14:10:36.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 5/2021 z dnia 05.05.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, realizowanego w miejscowości Słomków Suchy, działka nr ewidencyjny 171, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:10:42.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 129 położonej w miejscowości Kościerzyn, obręb geodezyjny nr 0013 Kościerzyn, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:27:39.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 38 położonej w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:20:47.
 Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.4.2021.PM z dnia 09.06.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce numer ewid. 442/1, obręb geodezyjny Rakowice, gm. Wróblew oraz nawadnianiu upraw o powierzchni powyżej 5 ha w m. Rakowice na działkach numer ewid. 38/1, 69, 78/1, 195/1, 200, 212, 276, 277, 422/2, 422/3, 422/4, 442/1, 442/2

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-06-09 15:26:22 | Data modyfikacji: 2021-06-09 15:30:40.
 Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.5.2021.PM z dnia 16.06.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce numer ewid. 129 w miejscowości Kościerzyn, obręb geodezyjny Kościerzyn, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-06-16 15:05:03.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 406/2 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, gmina Wróblew oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. Nr 397, 406/2 obręb geodezyjny Wróblew oraz dz. Nr 20, 22, 24, 28, 36 obręb geodezyjny Mantyki

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-06-18 10:46:22.
 Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.7.2021.PM z dnia 25.06.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 30 położonej w miejscowości Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka Zgniła, gmina Wróblew oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:08:06.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 6/2021 z dnia 13.07.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce numer ewid. 442/1 oraz nawadnianiu upraw o powierzchni powyżej 5 ha w m. Rakowice na działkach numer ewid. 38/1, 69, 78/1, 195/1, 200, 212, 276, 277, 422/2, 422/3, 422/4, 442/1, 442/2, obręb geodezyjny Rakowice, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:46:30.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 7/2021 z dnia 13.07.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 129 w miejscowości Kościerzyn, obręb geodezyjny nr 0013 Kościerzyn, gm. Wróblew w celu nawadnianiu upraw polowych przy użyciu deszczowni

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:52:31.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 8/2021 z dnia 14.07.2021r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w ilości do 24 m3/h na działce numer ewid 30, obręb geodezyjny Dąbrówka Zgniła, gmina Wróblew oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-07-14 11:56:56.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 227 położonej w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-07-27 14:47:13.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 9/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 109/4 w miejscowości Kościerzyn, obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, gm. Wróblew oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej w ilości do 25 m3/h

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-08-24 14:47:54.
 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.9.2021.PM z dnia 25.08.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce numer ewid. 277 w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-08-25 21:43:03.
 Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.8.2021.PM z dnia 26.08.2021r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 406/2 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, gmina Wróblew oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na dz. Nr 397, 406/2 obręb geodezyjny Wróblew oraz dz. Nr 20, 22, 24, 28, 36 obręb geodezyjny Mantyki

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2021-08-31 17:07:03 | Data modyfikacji: 2021-09-01 11:42:00.

Zobacz:
 Zawiadomienia .  Zawiadomienia . 
Data wprowadzenia: 2021-08-31 17:07:03
Data modyfikacji: 2021-09-01 11:42:00
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek