OPRACOWANE OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINA WRÓBLEW

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-15 22:16:41 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:29:57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Inczewie, zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/100/97 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 października 1997r. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 1997r. Nr 23 poz. 77)

Uchwała Nr XXV/100/97 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 października 1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:05:29 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:02:57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Charłupi Wielkiej, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/131/2001 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2001r. Nr 271 poz. 4774)

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:05:46 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:03:18.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Inczewie, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/132/2001 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2001r. Nr 271 poz. 4775)

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:05:59 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:05:24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kobierzycku, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/133/2001 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2001r. Nr 271 poz. 4776)

Uchwały Nr XXIII/131/2001, XXIII/132/2001, XXIII/133/2001 z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie zmiany miejscowego, ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:06:14 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:04:57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru sołectwa Tubądzin, zatwierdzony Uchwałą Nr VI/21/07 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 lutego 2007r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 marca 2007r. Nr 81, poz. 684)

Uchwała Nr VI/21/07 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Tubądzin

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:08:56 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:09:43.

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Mantyki, Wróblew, zatwierdzony Uchwałą Nr XX/142/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 05.01.2017r. poz. 62)


Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Mantyki, Wróblew w gminie Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:10:28 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:29:25.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we Wróblewie, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r.(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 12 kwietnia 2018r. poz. 1894)


Uchwała Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew


Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego PNIK-I.4131.273.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:06:28 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:28:58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew, zatwierdzony Uchwałą Nr XI/88/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 06.02.2020r. poz. 816)


Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj., Kościerzyni Ocin, gmina Wróblew


 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:12:43 | Data modyfikacji: 2020-09-16 11:28:36.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew są również dostępne do wglądu w Systemie Informacji Przestrzennnej Gminy Wróblew pod adresem: http://sipwroblew.pl/


 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 11:32:50.
Data wprowadzenia: 2020-09-16 11:32:50
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek