Ustalanie numeru porządkowego/adresowego budynku

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 poz. 125).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Wroblew

pokój nr 14 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Czarnek

tel. (43) 828-66-08

 

III. Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

IV. Opłaty

Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy

Według terminów określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku

VI. Forma załatwienia sprawy

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego - czynność o charakterze technicznym, podlegająca zaskarżeniu do sądu.

Do pobrania:

 Druk wniosku o ustalenie numeru porządkowego

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:27:43 | Data modyfikacji: 2020-03-16 14:32:01.
Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:27:43
Data modyfikacji: 2020-03-16 14:32:01
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek