Uchwały z XIII Sesji z dnia 7 lutego 2020r.

Uchwała Nr XIII/96/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/97/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia naucz

Uchwała Nr XIII/98/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia

Uchwała Nr XIII/99/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2020-2026

Uchwała Nr XIII/100/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew

Uchwała Nr XIII/101/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów

Załącznik do Uchwały Nr XIII/101/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 7 lutego 2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-14 09:31:49 | Data modyfikacji: 2020-02-14 10:14:46.

Zobacz:
 XII nadzwyczajna Sesja .  XIII Sesja .  XIV Sesja .  XV Sesja .  XVI nadzwyczajna Sesja .  XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX Sesja . 
Data wprowadzenia: 2020-02-14 09:31:49
Data modyfikacji: 2020-02-14 10:14:46
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek