Uchwały z XI Sesji z dnia 20 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024

Uchwała Nr XI/86/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2020-2026

Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2020 rok

Uchwała Nr XI/88/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położone

Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warun

Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wróblew na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej o zmianę przepisów prawa

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uznania petycji za niezasługująca na uwzględnienie

Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niez

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:07:56 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:59:38.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:07:56
Data modyfikacji: 2020-01-09 12:59:38
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek