Uchwały z X Sesji z dnia 15 listopada 2019r.

Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024

Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wróblew za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wróblew na lata 2020-2024

Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew"

Załącznik do Uchwały Nr X/82/19

Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Rozstrzygnięcie Nadzorcze PNIK-I.4131.1032.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:52:45 | Data modyfikacji: 2019-11-22 12:11:33.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:52:45
Data modyfikacji: 2019-11-22 12:11:33
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek