Petycja Nr 1/2019

Petycja o prośbę dokonania analizy  - możliwości wdrożenia w Urzedzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych


Data złożenia: 14.10.2019r.


Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 

 

Treść petycji 14.10.2019r.

Odpowiedź na petycję 25.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-25 11:22:49 | Data modyfikacji: 2019-10-25 11:27:49.

Petycja Nr 2/2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego


1. Data złożenia: 28.11.2019r.

2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: adw. Renata Sutor

3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak

4. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 28.02.2020r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona przez Radę Gminy Wróblew 

 

Treść petycji 28.11.2019r.

Odpowiedź na petycję 27.12.2019r.

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej o zmianę przepisów prawa

Pismo z dnia 27 grudnia 2019r. dot. przekazania petycji wg właściwości

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:28:04 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:31:07.

Petycja Nr 3/2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego


1. Data złożenia: 06.12.2019r.

2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: adw. Renata Sutor

3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak

4. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 06.03.2020r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona przez Radę Gminy Wróblew

 

 

Treść petycji 06.12.2019r.

Odpowiedź na petycję 27.12.2019r.

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:32:21 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:31:21.

Zobacz:
 2016 rok .  2019 rok .  2020 rok .   . 
Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:32:21
Data modyfikacji: 2020-04-09 10:31:21
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek