Uchwały z VIII Sesji z dnia 12 września 2019r.

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/232/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za w

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew”

Załącznik do Uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:08:14 | Data modyfikacji: 2019-09-19 14:56:16.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:08:14
Data modyfikacji: 2019-09-19 14:56:16
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek