Uchwały z VII Sesji z dnia 14 czerwca 2019r.

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wróblew wotum zaufania

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2018 rok

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2018 rok

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej nr 1719E Kolonia Sędzice – Sęd

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określen

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie tr

Załącznik do Uchwały Nr VII/55/19

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:08:56 | Data modyfikacji: 2019-06-19 10:53:58.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:08:56
Data modyfikacji: 2019-06-19 10:53:58
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek