Uchwały z IX Sesji z dnia 17 października 2019r.

Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/59/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Uchwała IX/68/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Wroblew z dnia 17 października 2019r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy z dnia 12 września 2019r. w sprawie aktualizacji

Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/232/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętyc

Uchwała Nr IX/75/19 Ray Gminy Wróblew z dnia 17 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:13:55 | Data modyfikacji: 2019-11-05 14:40:37.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-10-24 15:13:55
Data modyfikacji: 2019-11-05 14:40:37
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek