Uchwały z VI Sesji z dnia 24 maja 2019r.

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/101/12 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wróblew, a tak

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy studni na cele socjalno-bytowe, na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie p

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-31 10:40:47 | Data modyfikacji: 2019-05-31 11:19:40.

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2019r. uchylona Uchwałą Nr 17/76/2019 Kolegium RIO w Łodzi z dnia 15 lipca 2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:44:58.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:44:58
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek