Uchwały z V Sesji z dnia 11 marca 2019r.

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew"

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024

Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawieprzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok 2018

Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodizny za rok 2018

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:56:58 | Data modyfikacji: 2019-03-22 10:45:29.

Zobacz:
 IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja  .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:56:58
Data modyfikacji: 2019-03-22 10:45:29
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek