Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kościerzyn, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 13.11.2019

SIWZ 13.11.2019

załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Istotne Warunki Umowy- 13.11.2019

Kosztorys Ofertowy - Przedmiar

Dokumentacja Techniczna

Informacja o treści złożonych ofert 28.11.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2.12.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-11-13 14:30:59 | Data modyfikacji: 2019-12-02 12:24:42.
Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii
na terenie Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 21.10.2019

SIWZ

Załącznik nr 1 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.xml

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_50ab3b05-7457-4163-8430-46ff748d0ec5.asc

Załącznik nr 8 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 9 do SIWZ- Tabela Równoważności

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 11 do SIWZ - Identyfikator postępowania

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2019-OJS206-502042-pl.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 30.10.2019 pyt od nr 1 - do nr 12.pdf

MODYFIKACJA 30.10.2019 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

2019-OJS212-520045-pl - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Wyjaśnienia treści SIWZ 13.11.2019 pyt 1 - 7

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu 22.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:56:58 | Data modyfikacji: 2019-12-18 11:41:11.
Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług
dystrybucji paliwa gazowego ziemnego do Szkoły
Podstawowej we Wróblewie - zapytanie ofertowe do
30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 4.10.2019

załączniki nr i nr 2

Warunki przyłączenia do sieci gazowej - Wroblew 55B

dokumentu - umowa - PSG

Powiadomienie o zakonczeniu realizacji - Wroblew 55B

Wyjasnienia do Zaproszenia 8.10.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:51:23 | Data modyfikacji: 2019-10-08 09:32:39.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych
osadów ściekowych i skratek o kodach (19 08 05,
19 08 01) w miejscowości Wróblew w 2019/2020 r.
- RIT.271.30.2019.RR

Zaproszenie do złożenia oferty (wartość szacunkowej do 30.000 euro) 26.09.2019

Formularz cenowy zal. nr 1 26.09.2019

Formularz ofertowy wykonawcy zal. 2 26.09.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-09-26 13:58:44 | Data modyfikacji: 2019-09-26 14:03:03.
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRÓBLEW w
2019 roku

Zaproszenie 19.09.2019

zał.1 -Oferta 19.09.2019.doc

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia 19.09.2019.doc

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:23:54 | Data modyfikacji: 2019-09-19 13:26:33.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2019/2020 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 17.09.2019

SIWZ 17.09.2019

załączniki SIWZ 17.09.2019 wersja edytowalna

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

Informacja o treści złożonych ofert 25.09.2019

Oświadczenie -- grupa kapitałowa - wzór

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.10.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:47:54 | Data modyfikacji: 2019-10-02 12:51:28.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka gmina Wróblew - zapytanie
ofertowe do 30.000 euro

Zaproszenie olej opałowy 12.09.2019

druk oferty zał. nr 1

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia 12.09.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-09-12 09:44:26 | Data modyfikacji: 2019-09-12 09:50:27.
Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł.
Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy
wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 10.09.2019

SIWZ - 10.09.2019

załączniki SIWZ 2019 - wersja edytowalna

oświadczenie -wzór- grupa kapitałowa 2019

Informacja o treści złożonych ofert 18.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.09.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-09-10 11:03:25 | Data modyfikacji: 2019-09-26 13:56:01.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 5.09.2019

SIWZ 5.09.2019

załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna

informacja o treści złożonych ofert 13.09.2019

Oświadczenie -- grupa kapitałowa - wzór

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.09.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:25:21 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:47:29.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Rakowice, gmina Wróblew - RIT.271.19.2019.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 28.08.2019

SIWZ 28.08.2019

załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Istotne Postanowienia Umowy 28.08.2019

Dokumentacja techniczna 28.08.2019

Przedmiar - Kosztorys ofertowy 28.08.2019

informacja o treści złożonych ofert 12.09.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 3.10.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:10:19 | Data modyfikacji: 2019-10-03 10:50:33.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Rakowice, gmina Wróblew RIT.271.12.2019.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 04.06.2019

SIWZ 4.06.2019

załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Istotne Postanowienia Umowy 04.06.2019

Dokumentacja techniczna 4.06.2019

Przedmiar - Kosztorys ofertowy 4.06.2019

Informacja o treści złożonych ofert 19.06.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu 24.06.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:12:30 | Data modyfikacji: 2019-06-24 12:47:20.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Rakowice, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2019

SIWZ 17.05.2019

załączniki od A, C, D, E, F, G, H

przedmiar - kosztorys ofertowy 17.05.2019

Dokumentacja techniczna 17.05.2019

Istotne Postanowienia Umowy 17.05.2019

Informacja o treści złożonych ofert 3.06.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu 4.06.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:27:28 | Data modyfikacji: 2019-06-04 09:29:11.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew RIT.271.10.2019.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 13.05.2019

SIWZ 13.05.2019

zal 1 SOPZ 13.05.2019

zał nr 2 Wykaz sołectw 13.05.2019

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy 13.05.2019

Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty 13.05.2019

zał. 5 wzór umowy - 13.05.2019

Oświadczenia od nr 6 do 11 - 13.05.2019

informacja o treści złożonych ofert 21.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:12:48 | Data modyfikacji: 2019-05-24 10:42:10.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 25.04.2019

SIWZ - 25.04.2019

zal 1 - SPOZ - opis przedmiotu zamówienia -25.04.2019

zał nr 2 Wykaz sołectw 25.04.2019

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy - 25.04.2019

Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty 25.04.2019

zał 5 - wzór umowy - 25.04.2019

Oświadczenia od nr 6 do 11 - 25.04.2019

Informacja o treści złożonych ofert 07.05.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13.05.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:24:08 | Data modyfikacji: 2019-05-13 08:24:44.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 12.04.2019

SIWZ 12.04.2019

zal 1 SOPZ - opis przedmiotu zamówienia 12.04.2019

zał nr 2 Wykaz sołectw 2019

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy _2019

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty 2019

zal 5 wzór umowy_- 12.04.2019

Oświadczenia od nr 6 do 11

Zawiadomienie o unieważnieniu 24.04.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:16:58 | Data modyfikacji: 2019-04-24 13:26:47.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 12.03.2019

SIWZ 12.03.2019

załączniki - paliwa RIT.271.05.2019.RR. - wersja edytowalna

Wyjasnienia SIWZ 18.03.2019

Załącznik nr 5 do siwz 18.03.2019

Informacja o treści złożonych ofert 21.03.2019

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.03.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-03-26 10:40:41.
Termomodernizacja budynku placówki oświatowej,
obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 30.01.2019

SIWZ 30.01.2019

Załączniki od nr 1 do nr 5 SIWZ 29.01.2019

umowa - projekt - zał nr 6

PFU Wróblew - zał nr 7

Audyt energetyczny budynku

wyjaśnienia pyt 1-13 - 07.02.2019 .pdf

Pismo KGPSP 07.02.2019

Wyjasnienia treści pytań 14-30 - 08.02.2019r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gimnazjum Wróblew

Wyjaśnienia treści pytań 31-32 - 11.02.2019

wyjaśnienia pyt 33 - 11.02.2019

Informacja o treści złożonych ofert 14.02.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:50:39 | Data modyfikacji: 2019-03-04 09:24:43.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2019r. - 11.01.2019r.

Plan zamówień publicznych 11.01.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:54:45 | Data modyfikacji: 2019-01-11 08:56:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:54:45
Data modyfikacji: 2019-01-11 08:56:15
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik