Uchwały z III Sesji z dnia 19 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wileloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rzą

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rzą

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:33:09 | Data modyfikacji: 2018-12-28 13:17:52.

Zobacz:
 I Sesja .  II Sesja .  III Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:33:09
Data modyfikacji: 2018-12-28 13:17:52
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek