Interpelacje i zapytania 2018
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 19:58:17 | Data modyfikacji: 2019-01-23 11:49:18.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.1.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. uszkodzonego znaku drogowego A-7

Interpelacja 21.11.2018r.

Odpowiedź 05.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:01:14 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:37:04.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.2.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. dbania o drogi w okresie zimowym

Interpelacja 21.11.2018r.

Odpowiedź 05.12.2018r.

Załącznik do odpowiedzi 05.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:06:44 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:37:30.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.3.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. zakupu książki "Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2018-2023"

Interpelacja 21.11.2018r.

Odpowiedź 05.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:44:44 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:55:43.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka nr ROO.0003.4.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. naprawy rusztu żeliwnego odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą gminną w msc. Słomków Mokry

Interpelacja 21.11.2018r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:49:49 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:54:11.

Interpelacja radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.5.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. wykonania naprawy krawędzi drogi powiatowej 1719E na odcinku Słomków Suchy-Wągłczew i usunięcie ubytków w poboczu

Interpelacja 28.11.2018r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 09:19:32 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:25:13.

Wniosek radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.6.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. udostępnienia jednostkom OSP z terenu gminy Wróblew, uczestniczącym w akcjach ratowniczych map miejscowości gminy Wróblew z oznaczonymi numerami posesji.

Wniosek 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 09:26:03 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:04:38.

Wniosek radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.7.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. zorganizowania dla radnych i sołtysów wyjazdu do ZUOK "Orli Staw"w Cekowie.

Wniosek 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 09:33:49 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:20:35.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika nr ROO.0003.8.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. ukończenia prac przy osadniku przepustu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1720E i 1721E w m. Sadokrzyce

Interpelacja 28.11.2018r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

Pismo dot. wskazania terminu realizacji zgłoszonej interpelacji 24.10.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 19.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:21:42 | Data modyfikacji: 2019-11-19 11:16:55.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka nr ROO.0003.9.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. oznakowania rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 114303E w Słomkowie Mokrym na odcinku od posesji nr 31 do nr 39

Interpelacja 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:35:19 | Data modyfikacji: 2018-12-13 10:39:40.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.10.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. wycięcia zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1722E, po obu stronach jezdni, na odcinku Oraczew Mały-Rowy

Interpelacja 28.11.2018

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:44:25 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:27:43.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.11.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. usunięcia w pasie drogowym drogi nr 1722E na odcinku Oraczew Mały-Oraczew pni pozostałych po wycince drzew

Interpelacja 28.11.2018

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:48:09 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:28:28.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.12.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. odwodnienia zastoiska wodnego przy przystanku autobusowym, obok boiska sportowego w Oraczewie

Interpelacja 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:50:28 | Data modyfikacji: 2018-12-13 10:51:09.

Wniosek radnej Krystyny Kędzi nr ROO.0003.13.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. naprawy drogi powiatowej nr 1721E w m. Wągłczew na zakręcie na wysokości posesji nr 20

Wniosek 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:52:31 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:29:05.
Interpelacje i zapytania 2019 rok
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:49:07.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.14.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. dodatkowego oznakowania zakrętu w m. Próchna na wysokości posesji nr 21.

Interpelacja 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:56:23 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:11:17.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.15.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 1713E w kierunku Kościerzyna i Charłupi Wielkiej

Interpelacja 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:00:20 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:11:49.

Zapytanie radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.16.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. zaopatrzenia mieszkańców Wróblewa w wodę.

Zapytanie 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:10:27 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:12:26.

Zapytanie radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.17.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. nitki gazu przebiegającej przez m. Wróblew

Zapytanie 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:12:44 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:13:02.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.18.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 12 w m. Wróblew na wysokości cmentarza parafialnego

Interpelacja 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:15:04 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:16:44.

Interpelacja radnej Małgorzaty Przybylskiej nr ROO.0003.19.2019.MK z dnia 23 stycznia 2019r. ws. określenia terminu wykonania remontu poboczy drogi powiatowej nr 1714E na odcinku Smardzew-Łosieniec.

Interpelacja 23.01.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 23.01.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 06.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:45:58 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:25:00.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.20.2019.MK z dnia 25 stycznia 2019r. dot. placu zabaw we Wróblewie

Interpelacja 25.01.2019

Odpowiedź 31.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:55:51 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:01:31.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.21.2019.MK z dnia 25 stycznia 2019r. ws. przyszłości obecnego ośrodka zdrowia we Wróblewie

Interpelacja 25.01.2019r.

Odpowiedź 31.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:00:01 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:01:26.

Interpelacja radnego Jarosława Janiaka nr ROO.0003.22.2019.MK z dnia 25 stycznia 2019r. ws. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Inczew.

Interpelacja 25.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:20:48 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:31:40.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.23.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. przycięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 1720E w m. Dąbrówka na zakręcie przy posesji nr 5.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 03.04.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:46:55 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:50:03.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.24.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. załatania ubytków w drodze powiatowej nr 1721E na odcinku od Charłupi Wielkiej przez Oraczew do Sadokrzyc.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 03.04.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:53:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:48:45.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.25.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. uprzątnięcia z rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 1722E na odcinku Oraczew-Oraczew Mały odpadów pozostałych po wycince drzew.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 03.04.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:56:46 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:49:35.

Interpelacja radnej Krystyny Kędzi nr ROO.0003.26.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. załatania ubytków w poboczu drogi w m. Gaj oraz przy zjeździe z drogi powiatowej w kierunku m. Gaj na wysokości posesji Wągłczew 63.

Interpelacja 11.03.2019r.

Odpowiedź 19.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:00:15 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:00:39.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika nr ROO.0003.27.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. dot. podjęcia interwencji ws. luźno wiszących linii energetycznych na wysokości posesji nr 46 w m. Sadokrzyce.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:02:17 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:08:37.

Interpelacja radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.28.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków-ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych.

Interpelacja 11.03.2019r.

Odpowiedź 25.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:05:00 | Data modyfikacji: 2019-03-28 11:12:01.

Interpelacja Przewodniczącego Rady Andrzeja Dawida nr ROO.0003.29.2019.MK z dnia 11 września 2019r. ws. wybudowania na drodze powiatowej nr 1713E na wysokości Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej progu spowalniającego ruch pojazdów.

Interpelacja 11.09.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 19.09.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 27.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:43:45 | Data modyfikacji: 2019-10-24 11:55:17.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.30.2019.MK z dnia 10 września 2019r. ws. zabezpieczenia hydrantu na parkingu przy kościele, obok stawu we Wróblewie.

Interpelacja 10.09.2019r.

Odpowiedź 20.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:49:37 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:56:29.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.31.2019.MK z dnia 10 września 2019r. ws. ustawienia w miejscowości Wróblew koszy na śmieci.

Interpelacja 10.09.2019r.

Odpowiedź 20.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:51:39 | Data modyfikacji: 2019-10-24 11:45:38.

Interpelacja radnej Małgorzaty Przybylskiej nr ROO.0003.32.2019.MK z dnia 17 października 2019r. ws. montażu lustra drogowego w m. Smardzew przy posesji nr 39

Odpowiedź 31.10.2019r.

 Interpelacja 17.10.2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:21:45 | Data modyfikacji: 2019-10-31 10:15:37.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka nr ROO.0003.33.2019.MK z dnia 17 października 2019r. ws. zwiększenia napięcia elektrycznego w sieci dla posesji od nr 52 do nr 66 w Słomkowie Mokrym.

Interpelacja 17.10.2019r.

Przekazanie interpelacji wg. właściwości 24.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:30:34.

Interpelacja radnego Grzegorza Musiała nr ROO.0003.34.2019.MK z dnia 17 października 2019r. ws. zabezpieczenia środków w budżecie gminy Wróblew na rok 2020 w celu wykonania planu budowy bądź przebudowy drogi gminnej nr 114463E w kierunku Tubądzin-Orzeżyn

Interpelacja 17.10.2019r.

Odpowiedź 31.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:38:14 | Data modyfikacji: 2019-10-31 09:38:35.

Interpelacja radnego Grzegorza Musiała nr ROO.0003.35.2019.MK z dnia 17 października 2019r. ws. zabezpieczenia środków w budżecie gminy Wróblew  w celu montażu finansowego z innymi pozyskanymi środkami finansowymi na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP we Wróblewie

Interpelacja 17.10.2019r.

Odpowiedź 31.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:43:02 | Data modyfikacji: 2019-10-31 09:38:58.

Interpelacja radnej Kamili Banasiak nr ROO.0003.36.2019.MK z dnia 13 listopada 2019r. ws. montażu lustra drogowego w m. Rowy.

Interpelacja 13.11.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 22.11.2019r.

odpowiedź PZD w Sieradzu - 05.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:07:54 | Data modyfikacji: 2019-12-06 09:28:57.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.37.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws. progu zwalniającego w m. Dąbrówka.

Interpelacja 15.11.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 22.11.2019r.

odpowiedź PZD w Sieradzu - 05.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:21:25 | Data modyfikacji: 2019-12-06 09:29:27.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.38.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws. poprawy drogi prowadzącej do posesji  od nr 29 do nr 31 w m. Dąbrówka.

Interpelacja 15.11.2019r.

Odpowiedź 29.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:43:52.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.39.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws.  zagospodarowania infrastrukturalnego w Ocinie od posesji nr 60A - 62B.

Interpelacja 15.11.2019r.

Odpowiedź 29.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:48:59 | Data modyfikacji: 2019-11-22 12:36:55.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.40.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws. zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy szczeblami w barierce przy stawie w m. Ocin.

Interpelacja 15.11.2019r.

Odpowiedź 29.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:55:20.

Interpelacja radnego Jarosława Janiaka nr ROO.0003.41.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws. usunięcia zakrzaczeń rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1719E na odcinku Sędzice-Słomków Suchy.

Interpelacja 15.11.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 22.11.2019r.

Odpowiedź 09.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:57:31 | Data modyfikacji: 2019-12-10 12:22:06.

Interpelacja radnego Jarosława Janiaka nr ROO.0003.42.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws. wymiany barierki koło stawu w Inczewie.

Interpelacja 15.11.2019r.

Odpowiedź 29.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 10:58:32 | Data modyfikacji: 2019-11-22 12:27:24.

Interpelacja radnej Krystyny Kędzia nr ROO.0003.43.2019.MK z dnia 15 listopada 2019r. ws. usunięcia zagłębienia na chodniku i uzupełnienia ubytku przy przejściu dla pieszych na wysokości cmentarza przy drodze powiatowej nr 1721E w m. Wągłczew

Interpelacja 15.11.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 22.11.2019r.

Odpowiedź 09.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:00:23 | Data modyfikacji: 2019-12-10 12:22:37.
Interpelacje i zapytania 2020
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:07:07.

Interpelacja radnych Karoliny Kuleszy i Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.44.2020.MK z dnia 17 lutego 2020r. dot. prośby zakupu stacji pomiarowej, monitorującej stan suszy na terenie Gminy Wróblew oraz włączenia jej do systemu monitoringu prowadzonego przez IUNG.

Interpelacja 17.02.2020r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.02.2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:09:49 | Data modyfikacji: 2020-02-18 10:54:09.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.45.2020.MK z dnia 07.02.2020r. dot. wystąpienia Urzędu Gminy Wróblew do Przewodniczącego Sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministerstwa Ochrony Środowiska o ujęcie odbioru agrowłókniny w Programie priorytetowym NFOŚiGW pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Interpelacja 07.02.2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:58:17 | Data modyfikacji: 2020-02-19 14:02:37.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika nr ROO.0003.46.2020.MK z dnia 29.05.2020r. dot. likwidacji zaniżeń w drodze powiatowej nr 1721E w miejscowości Sadokrzyce, przy posesjach nr 8 i 25

Interpelacja 29.05.2020r

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.06.2020r.

Odpowiedź 03.07.2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:32:12 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:36:59.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.47.2020.MK z dnia 24.06.2020r. dot. m.in. napraw na drodze w m. Wróblew-Kolonia.

Interpelacja 24.06.2020r.

Odpowiedź 03.07.2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:19:32.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.48.2020.MK z dnia 23.10.2020r. dot. ustawienia tablicy informacyjnej o nr posesji w m. Wróblew

Odpowiedź 29.10.2020

 Interpelacja 23.10.2020

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-10-28 11:37:41 | Data modyfikacji: 2020-10-28 12:03:55.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszanr ROO.0003.49.2020.MK z dnia 28.10.2020r. dot. podjęcia działań mających na celu przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Ocin od nr 60a do nr 62b oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź 29.10.2020

 Interpelacja 23.10.2020

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-10-28 11:41:12 | Data modyfikacji: 2020-10-28 12:03:28.

Interpelacja radnej Jolanty Wojtysiak ROO.0003.50.2020.MK z dnia 24.11.2020r. dot. naprawy poboczy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z droga gminna w miejscowości Kobierzycko.

Interpelacja 24.11.2020r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 27.11.2020r.

Odpowiedź 11.01.2021

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-11-26 15:19:47 | Data modyfikacji: 2021-01-12 14:25:26.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.51.2021.MK z dnia 16.03.2021r. dot. wykonania przeglądu i napraw na drodze wiejskiejw m. Próchna

Interpelacja 16.03.2021r.

Odpowiedź 25.03.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:54:16 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:08:00.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.52.2021.MK z dnia 16.03.2021r. dot. wykonania napraw na drodze wiejskiej w m. Wróblew Kolonia

Interpelacja 16.03.2021r.

Odpowiedź 25.03.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:56:55 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:07:42.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka ROO.0003.53.2021.MK z dnia 19.03.2021r. dot. przesunięcia rowu odwadniającego przy drodze gminnej w Słomkowie Mokrym

Interpelacja 19.03.2021r.

Odpowiedź 25.03.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:02:28 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:07:23.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka ROO.0003.54.2021.MK z dnia 19.03.2021r. dot. podjęcia przez Izby Rolnicze działań wspierających rolników

Interpelacja 19.03.2021r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 24.03.2021r.

Odpowiedź 11.05.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:05:02 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:07:04.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza ROO.0003.55.2021.MK z dnia 19.04.2021r. dot. drogi prowadzącej do posesji za WODR w Kościerzynie

Interpelacja 19.04.2021r.

Odpowiedź 28.04.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-04-19 15:16:18.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika ROO.0003.56.2021.MK z dnia 11.06.2021r. dot. ustawienia lustra przy wyjeździe z drogi nr 277 na drogę powiatowa nr 1721E w m. Sadokrzyce, naprzeciwko działki nr 259.

Interpelacja 11.06.2021r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 17.06.2021r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 29.06.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-06-18 10:29:08.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika ROO.0003.57.2021.MK z dnia 11.06.2021r. dot. naprawy pokrycia dachowego przystanku autobusowego w Sadokrzycach oraz montażu kosza na śmieci przy przystanku

Interpelacja 11.06.2021r.

Odpowiedź 28.06.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-06-18 10:34:04 | Data modyfikacji: 2021-06-18 10:59:02.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej ROO.0003.58.2021.MK z dnia 07.07.2021r. dot. wydłużenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1720E w m. Wróblew od przystanku autobusowego do sklepu DINO i dalej do m. Dąbrówka

Interpelacja 07.07.2021r.

Przekazanie według właściwości do PZD w Sieradzu 08.07.2021r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 10.08.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-07-08 12:48:44.

Interpelacja radnej Małgorzaty Przybylskiej ROO.0003.59.2021.MK z dnia 30.09.2021r. dot. zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków na opracowanie dokumentacji dot. przebudowy drogi nr 1714E Smardzew-Dzierlin

Interpelacja 30.09.2021r.

Przekazanie według właściwości do PZD w Sieradzu 07.10.2021r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 05.11.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-10-08 14:39:36.

Interpelacja radnego Romana Banasia ROO.0003.60.2021.MK z dnia 30.09.2021r. dot. załatania ubytków w drodze powiatowej nr 1721E na odcinku od Charłupi Wielkiej przez Oraczew do Sadokrzyc

Interpelacja 30.09.2021r.

Przekazanie wg właściwości do PZD w Sieradzu 22.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-10-22 12:01:39 | Data modyfikacji: 2021-10-22 12:05:10.

Zobacz:
 Informacja .  Kadencja 2018-2023 .   . 
Data wprowadzenia: 2021-10-22 12:01:39
Data modyfikacji: 2021-10-22 12:05:10
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek