Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV typu 3xAFL 35 mm2 w miejscowości Wróblew na działce o nr ewid. 247/3, obręb geod. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:40:08 | Data modyfikacji: 2018-02-23 10:41:26.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.03.2018r. decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV typu 3xAFL 35 mm2 w miejscowości Wróblew, na działce o nr ewid. 247/3, obręb geod. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:31:47.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia w miejscowości Rowy na działkach o nr ewid. 103, 106, 99/2, 99/1, 100/2 obręb geodezyjny Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:31:50 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:34:49.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia na linię kablową (doziemną) w m. Sadokrzyce na działce o nr ewid. 89/2, obręb geod. Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 15:05:16 | Data modyfikacji: 2018-05-11 15:07:24.
 Obwieszczenienie o wydaniu postanowienia znak: 6733.2.2016.EP w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wróblew Nr 2/2016 z dn. 17.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej w m. Rakowice na działkach o nr ewid. 190/2, 192/2, 193, 213/2, 214, 215, 216, 217, 231/1, 248, 372, 392, 400, 247/1, 228 obręb Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:43:43 | Data modyfikacji: 2018-05-29 14:55:42.
 Obwieszczenie o wydaniu dezycji Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia w m. Rowy na działkach o nr ewid. 103, 106, 99/2, 99/1, 100/2 obręb geod. Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:09:51 | Data modyfikacji: 2018-06-27 14:11:44.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.06.2018r. decyzji Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia na linię kablową (doziemną) w m. Sadokrzyce na działce o nr ewid. 89/2, obręb geod. Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:32:49 | Data modyfikacji: 2018-06-28 14:35:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogi nr ewid. 315/2 w miejscowości Tubądzin na działce o nr ewid. 311, 185, 312 oraz 188 obręb geod. Tubądzin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:47:12 | Data modyfikacji: 2018-08-28 11:01:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogi nr ewid. 102 w miejscowości Słomków Mokry na działce o nr ewid. 88/2 oraz 102 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:40:38 | Data modyfikacji: 2018-08-29 10:42:18.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogi nr ewid. 315/2 w miejscowości Tubądzin na działce o nr ewid. 311, 185, 312 oraz 188 obręb geodezyjny Tubądzin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-11 15:14:39 | Data modyfikacji: 2018-10-11 15:15:48.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Rowy na działkach o nr ewid. 106, 99/2 obręb geod. Rowyy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 10:27:01 | Data modyfikacji: 2018-11-08 10:32:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w m. Rowy na działkach o nr ewid. 106, 99/2 obręb geod. Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:20:23.

Zobacz:
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego .   . 
Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:20:23
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek