Lp. Data zawarcia umowy Wykonawca Przedmiot umowy Okres trwania umowy Wartość brutto (zł)
1.  02.01.2018r. POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział w Łodzi Zamieszczanie ogłoszeń na łamach gazety "Polska-Dziennik Łódzki" oraz tygodników wydawanych przez Grupę Wydawniczą Polska Press  31.12.2018r. do 30.000 tys. euro 
 2.  22.01.2018r.

PHU Usługi Sprzętowo Transportowe Dorota Krzak, Lututów

Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Wróblew  31.10.2018r.  100686,57
 3.  22.01.2018r.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska, Wieluń

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw sprzyjajacego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w iejscowości Wągłczew (dz. nr 133/5, gmina Wróblew) i budowę siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocin (Ocin, dz. nr 377, gmina Wróblew)   29.01.2018r.  3690,00
4. 29.01.2018r. Przedsiebiorstwo Usługowe Karol Galant, Kalisz Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn 14.08.2018r. 64993,20
5. 06.02.2018r. BRUKMAR S. C. Marcin Deska, Mariusz Wąs, Kłobuck Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) gmina Wróblew 10.05.2018r. 255955,90
6. 13.02.2018r. "INTEROIL" spółka Jawna KAMECCY-GALUBA, Szczerców Dostawa paliw ciekłych 31.05.2019r. 189800,00
7. 15.02.2018r.

Konsorcjum firm:

1. Lider konsorcjum: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak”,
Sieradz
2. Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.,
Sieradz

Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry – Bliźniew gmina Wróblew 14.09.2018r. 4840497,28
8. 23.02.2018r.

Przedsiębiorstwo "JASTA" sp. z o.o., Piotrków Trybunalski

Odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierzat lub ich części 31.12.2018r. do 30.000 tys. euro
9. 06.03.2018r. F.U. "EM-MA" Druk, REKLAMA Elżbieta Owsiana, Brończyn Dostawa do zamawiającego materiałów promocyjnych Gminy Wróblew na 2018 rok 01.06.2018r. 6994,00
10. 06.03.2018r. W-and-A Agnieszka Jadwiszczak, Sieradz Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy, Tubądzin, Kościerzyn i Słomków Mokry 31.07.2018r. 35000,00
11. 06.03.2018r. Tadeusz Śmidowicz Rejonowy Zakład Kominiarsk, Sieradz Usługi kominiarskie 31.12.2018r. 1670,00
12. 13.03.2018r. Jars sp. z o.o., Legionowo Akredytowany pobór i wykonanie badań oraz opracowanie sprawozdań zgodnie z harmonogramem i zakresem podanym poniżej z zastrzeżeniem, że podstawowym warunkiem takiego zamówienia jest pisemne potwierdzenie wyników badań w max. terminie 21 dni od dnia poboru prób 31.12.2019r. 25092,00
13. 30.03.2018r.
Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficzny w Sieradzu
Dostęp do baz prowadzonych przez PODGK czas nieokreślony nieodpłatnie
14. 05.04.2018r. MW Concept sp. z o.o, Poznań Dostawa wraz z montażem systemu moniturującego sesję Radnych Gminy w siedzibie Zamawiającego 29.06.2018r. 48774,42
15. 05.04.2018r. Osoba fizyczna Instalacja, konfiguracja systemu Ewmapai Ewopis na stacjach roboczych 10.04.2018r. 600,00
16. 06.04.2018r. Orange S.A, Warszawa Świadczenie usługi telekomunikacyjnej 24 miesiące wg połączeń do 30.000 tys. euro
17. 06.04.2018r. Orange S.A, Warszawa Świadczenie usługi telekomunikacyjnej 24 miesiące wg połączeń do 30.000 tys. euro
18. 06.04.2018r. Orange S.A, Warszawa Świadczenie usługi telekomunikacyjnej 24 miesiące wg połączeń do 30.000 tys. euro
19. 24.04.2018r. Przytulisko i hotel dla zwierzat domowych "FUNNY PETS" Marta Szturm, Czartki, Sieradz Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 30.04.2019r. do 30.000 tys. euro
20. 10.05.2018r. PPHU "PROJNAD" Sp. z o.o., Sieradz Roboty dodatkowe dot. zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej oraz budowa szamba na dz. Nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gmina Wróblew" 30.05.2018r. 3614,85
21. 11.05.2018r. "KACPEROS" Konserwacja Sztucznej Trawy w Dobrzanach Konserwacja boiska "ORLIK 2012" 15.11.2018r. 1600,00
22. 11.05.2018r. "KACPEROS" Konserwacja Sztucznej Trawy w Dobrzanach Konserwacja trzech boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową 20.10.2018r. 1500,00
23. 24.05.2018r. Nasze Radio Sp. z o.o. Sieradz Patronat Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio oraz portalu nasze.fm nad imprezą "Dni Wróblewa" 30.06.-01.07.2018 1230,00
24. 30.05.2018r. INFOTECH Iwona Płachta, Sieradz Rozpoznanie stanu przygotowania infrastruktury informatycznej
do wymogów RODO w jednostkach podległych Zamawiajacemu
30.06.2018r. 7785,90
25. 08.06.2018r. PPHU "PROJNAD" Sp. z o.o., Sieradz Roboty dodatkowe dot. zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej oraz budowa szamba na dz. Nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gmina Wróblew" 15.06.2018r. 3614,85
26. 08.06.2018r. Ministerstwo Sprawedliwości, Warszawa Realizacja zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości    
27. 28.06.2018r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, Tuszyn Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa dla jednostek OSP gminy Wróblew 10.08.2018r. 41610,00
28. 04.07.2018r. PZP24.pl Sp. z o.o., Wrocław Konfiguracja i uruchomienie platformy przetargowej, wraz ze szkoleniem i bieżącą obsługą platformy 12 miesięcy do 30.000 tys. euro
29. 05.07.2018r. RENOVO spółka cywilna, Łódź Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2018 roku 28.09.2018r. 16821,72
30. 06.07.2018r. RENOVO spółka cywilna, Łódź Umowa powierzenia danych osobowych    
31. 28.08.2018r. Węglopasz sp. z o.o. Poznań Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym 28.08.2018r. 67588,50
32. 30.08.2018r.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska, Wieluń

Budowa placu zabaw sprzyjającego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w miejscowości Wągłczew oraz budowa siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocin 30.11.2018r. 204417,30
33. 03.09.2018r.

FU EM-MA Druk, Reklama Elżbieta Owsiana,
Brończyn, Błaszki

Dostawa kalendarzy książkowych i kalendarzy ściennych na 2019 rok 16.11.2018r. 4200,45
34. 28.09.2018r.

Mirosław Stasiak Transport towarowy, handel opałem
Gomunice

Dostawa węgla kamiennego energetycznego 28.06.2019r. 215877,30
35. 28.09.2018r.

„AWISTA-PIERWSZA” sp. z o.o, Kobierzycko, Wróblew

Świadczenie usług zimowego utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 sprzętem mechanicznym 15.05.2019r. 16000,00
36. 28.09.2018r.

Bud-Trans Roboty Budowlano- Drogowe Maria Karbowiak
Sieradz

Świadczenie usług zimowego utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 n/w sprzętem mechanicznym 15.05.2019r. 15000,00
37. 11.10.2018r.

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 30.11.2024r. 343894,24
38. 11.10.2018r.

P.H.U. „BART” Kompleksowe Zabezpieczenie Obiektów Spółka Cywilna Barbara Mróz, Artur Mróz Sieradz

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew – instalacja alarmowa w części garażu OSP 31.10.2018r. 6687,15
39. 15.10.2018r.

ORLEN Paliwa sp. z o.o. Widełka 869, 36-145 Widełka

Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym gmina Wróblew 31.07.2019r. 68880,00
40. 05.11.2018r.

EKO-OIL Sp. z o.o. Sp. k.
98-200 Sieradz, Monice 3

Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP. Charłupia Wielka
gmina Wróblew
31.12.2019r. 34809,00
41. 27.11.2018r.

Rduch Elektroakustyka Jan Rduch z siedzibą w Godowie

Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wróblew 10.12.2018r. 9133,24
42. 06.12.2018r.

PGE Obrót S.A., Rzeszów

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Wróblew oraz podległych obiektów i infrastruktury 31.12.2020r. 987661,27
43. 14.12.2018r.

P.P.H.U. SIR - HA sp. z o.o., Sieradz

Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego środków czystości w roku 2019 31.12.2019r. 12256,38
44. 14.12.2018r.

"WIZARD" sp. z o.o., Sieradz

Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn Gminy Wróblew 31.12.2019r. 11921,35
45. 17.12.2018r.

Biuro PCFORMAT Mariusz Berczak,Sieradz

Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego materiałów biurowych w roku 2019 31.12.2019r. 22965,53
46. 19.12.2018r.

Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, 97-500 Radomsko

Wykonanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice 31.01.2019r. 14883,00
47. 21.12.2018r.

Zakład Ochrony Mienia sp. z o.o., Sieradz

Ochrona mienia Gminy Wróblew 31.12.2020 wg stawek do 30.000 tys. euro
48. 21.12.2018r.

Zakład Ochrony Mienia sp. z o.o., Sieradz

Konserwacja - urządzeń alarmowych 21.12.2020 wg stawek do 30.000 tys. euro
49. 21.12.2018r.

Saluda Architekci Anna Bobrowska - Sałuda,Sieradz

Świadczenia usług, polegających na przygotowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 31.12.2019r. 22800,00
50. 31.12.2018r.

Jarosław Kustosik "Q100 Computers", Łódź

Stały nadzór serwisowy na licencjonowanym oporogramowaniem "SELWIN" 31.12.2019r. 8782,20
51 31.12.2018r.

Bank Spółdzielczy Sieradz Oddział we Wróblewie

Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wróblew 31.12.20120r. 12000,00

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:08:12 | Data modyfikacji: 2019-01-29 11:15:30.

Zobacz:
 Informacja .  2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .   . 
Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:08:12
Data modyfikacji: 2019-01-29 11:15:30
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek