„Odbiór lub wyłapywanie bezpańskich
(bezdomnych) psów z terenu Gminy Wróblew, ich
transport oraz utrzymanie w schronisku dla
zwierząt wraz ze świadczeniem usług
powiązanych” zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i zasadami. -
RIT.271.09.2021.RR - zapytanie ofert do 130.000

Zaproszenie 5.03.2021

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-03-05 10:17:16 | Data modyfikacji: 2021-03-05 10:21:42.
Odbiór lub wyłapywanie bezpańskich (bezdomnych)
psów z terenu Gminy Wróblew, ich transport oraz
utrzymanie w schronisku dla zwierząt wraz ze
świadczeniem usług powiązanych - zapytanie
ofert do 130.000 zł

Zaproszenie 15.02.2021

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-02-15 13:14:45 | Data modyfikacji: 2021-02-15 13:18:32.
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na
przejazdach kolejowo-drogowych - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł - RIT.271.07.2021.RR

Zaproszenie 15.02.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 1 - 15.02.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:56:11 | Data modyfikacji: 2021-02-15 08:58:22.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów
ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08
01) w miejscowości Wróblew w 2021 r. - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł - RIT.271.06.2021.RR

Zaproszenie RIT.271.06.2021.RR

Formularz cenowy zał. nr 1 - 08.02.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 2 - 08.02.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:53:52 | Data modyfikacji: 2021-02-08 13:58:05.
„Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych
związanych z budową mikroinstalacji
fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp w Stacji
Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej” w
formule „zaprojektuj i wybuduj”

 


link do postepowania


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7732dc2f-a6b9-4b45-b92c-830390dd5a7c

Ogłoszeniu o zamówieniu 27.01.2021

SWZ

Załącznik do SWZ

zał. nr 5 do SWZ

PFU

Wyjasnienia SWZ - pyt. 1

Wyjasnienia SWZ - pyt. 2

lokalizacja paneli

RYS - przekrój bud SUW

Wyjaśnienia SWZ - pyt. 3

Informacja o wysokości środków 12.02.2021

informacja o treści złożonych ofert 12.02.2021

Informacja o wyborze 22.02.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:47:28 | Data modyfikacji: 2021-02-22 09:51:58.
Wykonanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe – dla terenu Gminy Wróblew -
zapytanie ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 22.01.2021

załączniki nr 1 - oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:31:35 | Data modyfikacji: 2021-01-22 13:36:55.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - zapytanie ofertowe do
130.000 zł

Zaproszenie 22.01.2021

zał. - Oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-22 10:17:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 12:26:59.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów
ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08
01) w miejscowości Wróblew w 2021 r. - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 14.01.2021

Formularz cenowy zał. nr 1 - 14.01.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 2 - 14.01.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 10:41:44 | Data modyfikacji: 2021-01-14 10:45:36.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

2021_BZP 00000509_01_P.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:46:46 | Data modyfikacji: 2021-03-29 14:48:12.
Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:46:46
Data modyfikacji: 2021-03-29 14:48:12
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik