Wykonanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe – dla terenu Gminy Wróblew -
zapytanie ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 22.01.2021

załączniki nr 1 - oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:31:35 | Data modyfikacji: 2021-01-22 13:36:55.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - zapytanie ofertowe do
130.000 zł

Zaproszenie 22.01.2021

zał. - oferta cenowa

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-22 10:17:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 12:26:59.
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów
ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08
01) w miejscowości Wróblew w 2021 r. - zapytanie
ofertowe do 130.000 zł

Zaproszenie 14.01.2021

Formularz cenowy zał. nr 1 - 14.01.2021

Formularz ofertowy wykonawcy zał. 2 - 14.01.2021

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 10:41:44 | Data modyfikacji: 2021-01-14 10:45:36.
Data wprowadzenia: 2021-01-14 10:41:44
Data modyfikacji: 2021-01-14 10:45:36
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik