Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Oraczewie OSP.ZP.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2018

SIWZ 30.10.2018

Opis przedmiotu - Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 5.11.2018 pyt.1

Wyjaśnienia treści SIWZ pyt nr 2 - 3 - 06.11.2018

Informacja o treści złożonych ofert 7.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.11.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:27:18 | Data modyfikacji: 2018-11-13 09:10:22.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Wróblew oraz podległych obiektów i
infrastruktury

Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2018

SIWZ 30.10.2018

załączniki do SIWZ

Informacja o treści złożonych ofert 8.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.11.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:41:16 | Data modyfikacji: 2018-11-16 10:50:19.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Oraczewie

Ogłoszenie o zamówieniu 18.10.2018

SIWZ 18.10.2018

Opis przedmiotu - Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Wyjaśnienia treści SIWZ pyt1 19.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ pyt. 2-3 22.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.10.2018

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4 - 22.10.2018

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5 - 22.10.2018

Informacja o treści złożonych ofert 26.10.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29.10.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-10-18 08:25:18 | Data modyfikacji: 2018-10-29 09:25:27.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka gmina Wróblew - zapytanie
ofertowe do 30.000 euro

Zaproszenie 15.10.2018

zał. 1 - Oferta

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia 2018

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:07:25 | Data modyfikacji: 2018-10-15 10:15:13.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 3 900 000,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Ogłoszenie o zamówieniu 18.09.2018

SIWZ 18.09.2018

załączniki do SIWZ 18.09.2018

Uchwały - Opis przedmiotu zamówienia 18.09.2018

Wyjasnienia treści SIWZ pyt od nr 1 do nr 9

Informacja o pozyczkach i kredytach

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Wyjasnienia treści SIWZ pyt nr 10

Wyjasnienia treści SIWZ pyt nr 11

Informacja o treści zlożonych ofert 26.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.10.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-09-18 13:25:44 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:44:13.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 05.09.2018

SIWZ 05.09.2018

Załączniki do SIWZ 05.09.2018

Wyjaśnienia pyt. 1 - 07.09.2018

Załącznik nr 1 - formularz cenowy 09.2018

Załączniki nr 5 do SIWZ 07.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7.09.2018.pdf

Informacja o treści złożonych ofert 17.09.2018

Oświadczenie -- grupa kapitałowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.09.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:05:21 | Data modyfikacji: 2018-09-24 11:31:05.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 03.09.2018

SIWZ 03.09.2018

załączniki do SIWZ

Informacja o treści złożonych ofert 11.09.2018

Oświadczenie - dot. grupy kapitałowej - 11.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.09.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-09-03 10:37:27 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:13:46.
Budowa placu zabaw sprzyjającego aktywności,
wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w
miejscowości Wągłczew oraz budowa siłowni
plenerowej z zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Ocin

Ogłoszenie o zamówieniu 3.08.2018

SIWZ 3.08.2018

Zalaczniki do SIWZ

dokumentacja projektowa - zal nr 5

informacja o treści złożonych ofert 20.08.2018

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.08.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:35:36 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:58:35.
Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł.
Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy
wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2018

SIWZ 24.07.2018

SIWZ - DOC

Informacja o treści złożonych ofert 1.08.2018

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 7.08.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:20:11 | Data modyfikacji: 2018-08-07 09:22:29.
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRÓBLEW w
2018 roku

Zaproszenie 14.06.2018

Oferta - zał. 1

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-06-14 13:07:26 | Data modyfikacji: 2018-06-14 13:09:43.
Dostawa paliw ciekłych - RIT.271.05.2018.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 25.01.2018

SIWZ 25.01.2018

załączniki do SIWZ - RIT.271.05.2018.RR

Wyjaśnienia treści SIWZ pyt. 1-4 - 30.01.2018

Umowa - wzór - zał nr 5 - 30.01.2018

Informacja o treści złożonych ofert 02.02.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.02.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:50:07 | Data modyfikacji: 2018-02-07 11:49:51.
Przebudowa drogi gminnej nr 114303E Słomków
Mokry – Bliźniew gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 4.01.2018

SIWZ 04.01.2018

Załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Załącznik B - kosztorys ofertowy, Przedmiar - 04.01.2018

Istotne Postanowienia Umowy 04.01.2018

Dokumentacja projektowa 04.01.2018

Informacja o treści złożonych ofert 19.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5.02.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:50:44 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:22:29.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018
r. - 08.01.2018r.
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. - 08.01.2018r.

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-08 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-01-08 08:01:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 07:58:05
Data modyfikacji: 2018-01-08 08:01:16
Opublikowane przez: Radosław Rychlik