Uchwały z XXX Sesji z dnia 28 listopada 2017r.

Uchwała Nr XXX/208/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słomkowie Mokrym

Uchwała Nr XXX/209/17 Rady GminyWróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Charłupi Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową

Uchwała Nr XXX/210/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Koś

Uchwałą Nr XXX/211/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/212/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnoś

Uchwała Nr XXX/213/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe je

Uchwała Nr XXX/214/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/215/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzi

Uchwała Nr XXX/216/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku jesion wyniosły uznany za pomnik przyrody

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:25:32 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:48:32.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:25:32
Data modyfikacji: 2017-12-07 10:48:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek