Uchwały z XXVIII Sesji z dnia 14 września
2017r.

Uchwała Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Publicznego Gimnazjum we Wróblewie włączonego do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Charłupi Wielkiej

Uchwała Nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie zasad ustalania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie zapewnienia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa ciagu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszcz

Uchwała Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/202/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu

Uchwała Nr XXVIII/204/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. zmieniająca uchwałę nr XLV/250/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za

Uchwała Nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 14 września 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-09-21 14:42:39 | Data modyfikacji: 2017-09-22 13:17:35.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-09-21 14:42:39
Data modyfikacji: 2017-09-22 13:17:35
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek