Uchwały z XXVII Sesji z dnia 25 lipca 2017r.

Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. uchylająca uchwałę Nr XVI/186/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy uzyczenia nieruchomości na rzecz Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVII/188/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Uchwała Nr XXVII/190/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tubądzinie

Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomkowie Suchym

Uchwała Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/193/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXVII/194/17 Rady Gminy Wróblew Z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:21:53.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:21:53
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek