Uchwały z XXVI Sesji z dnia 23 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/181/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/184/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVI/185/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Sołectwa Wróblew na lata 2017-2024"

Uchwała Nr XXVI/186/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na rzecz Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:17:25.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:17:25
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek