Uchwały z XXV Sesji z dnia 30 maja 2017r.

Uchwała Nr XXV/173/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wróblew nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Inczew gmina Wróblew

Uchwała Nr XXV/174/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wróblew nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Kościerzyn gmina Wróblew

Uchwała Nr XXV/175/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr IX/37/07 Rady gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób gminy

Uchwała Nr XXV/176/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wróblew składników mienia komunalnego do korzystania

Uchwałą nr XXV/177/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę nr XIV/106/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXV/178/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/179/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:53:02.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:53:02
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek