Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o numerze ewidencyjnym 46/1, 97, 100, 103, 104, 105/1, 106, 107 oraz 113 obręb geodezyjny Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:51:47 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:34.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o numerze ewidencyjnym 8/7, 9, 11/5 oraz 13 obręb geodezyjny Gęsówka Nowa

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:42:39 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:56:44.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Slomków Mokry na działkach o numerze ewidencyjnym 67, 55/2 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:38:48 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:56:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Ocin na działkach o numerze ewidencyjnym 361, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:35:41 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Charłupia Wielka na działkach o numerze ewidencyjnym 515,516 oraz 694 obręb geodezyjny Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:31:23 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:16.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Wróblew na działkach o numerze ewidencyjnym 305, 279/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:16:59 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:26:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2016/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa boiska gminnego w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 46 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-02-15 14:51:32.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiornika służącego zaopatrzeniu w wodę pól edukacyjnych wykorzystywanych w rolnictwie w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:40:18 | Data modyfikacji: 2017-03-02 12:47:22.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o nr ewid. 46/1, 97, 100, 103, 104, 105/1, 106, 107 oraz 113 obręb geodezyjny Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:06:51 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o nr ewid. 8/7, 9, 11/5 oraz 13 obręb geodezyjny Gęsówka Nowa

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:11:31.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 67, 55/2 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:16:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posdaowieniem słupów oświetelniowych w miejscowości Ocin na działkach o nr ewid. 361, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:20:56.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Charłupia Wielka na działakch o nr ewid. 515, 516 oraz 694 obręb geodezyjny Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:24:29.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Kolonia Wróblew na działkach o nr ewid. 305, 279/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:37:19.
 Zawiadomienie o wydaniu dezycji Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiornika służącego zaopatrzeniu w wodę pól edukacyjnych wykorzystywanych w rolnictwie w msc. Kościeryzn na działce o nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:52:21.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu samochodów bojowych OSP Kobierzycko na dz. o nr ewid. 432 obręb geodezyjny Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:43:24 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:45:28.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku garażu samochodów bojowych OSP Kobierzycko na działce o nr ewid. 432 obręb geodezyjny Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:17:35 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:20:24.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN i nn wraz ze słupową stacją transformatorową w m. Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 54, 55/2, 67, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 120, 121, 122, 142/1, 142/2, obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:26:21 | Data modyfikacji: 2017-07-20 12:28:51.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w miejscowości Wróblew na działkach o nr ewid. 365, 367/1, 366/3, 366/4, 34/1, 212/3, 253, 252, 379/1, 35/1, 34/3, 37/1, 58, 226/1, 226/2, 278 obręb geodezyjny Wróblew i 311/1, 379, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:51:41.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN i nn wraz ze słupową stacją transformatorową w m. Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 54, 55/2, 67, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 120, 121, 122, 142/1, 142/2, obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-08-21 19:53:19 | Data modyfikacji: 2017-08-21 19:56:15.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3314A wraz z zewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Kobierzycko na działce o nr ewid. 122/2 obręb geod. Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-09-14 14:08:15.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku domu kultury oraz budynku strażnicy na działce o nr ewid. 37/3, 35/2, 36, 34/4 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-09-20 08:35:33 | Data modyfikacji: 2017-09-20 08:50:45.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3314A wraz z zewnętrzną linią zasilającą w m. Kobierzycko na działce o nr ewid. 122/2, obręb geod. Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-10-19 15:19:37.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.10.2017r. decyzji Nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3314A wraz z zewnętrzną linią zasilającą w m. Kobierzycko na działce o nr ewid. 122/2, obręb geod. Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:49:44 | Data modyfikacji: 2017-10-31 12:51:12.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa gazociągu w m. Wróblew na działkach o nr ewid. 365, 367/1, 366/3, 366/4, 34/1, 212/3, 253, 252, 379/1, 35/1, 34/3, 37/1, 58, 226/1, 226/2, 278 obreb geod. Wróblew i 311/1, 379, 362, 366/1 obręb geod. Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 12:50:22 | Data modyfikacji: 2017-11-02 12:52:30.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w m. Wróblew na dz. o nr. ewid. 365, 367/1, 366/3, 366/4, 34/1, 212/3, 253, 252, 379/1, 35/1, 34/3, 37/1, 58, 226/1, 226/2, 278, 279/1, 254/1 obręb geodezyjny Wróblew i 311/1, 379, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 14:42:54 | Data modyfikacji: 2017-11-21 14:48:48.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.12.2017r. deczycji Nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku domu kultury oraz budynku straznicy na dz. o nr ewid. 37/3, 35/2, 36, 34/4 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 11:09:57 | Data modyfikacji: 2017-12-20 11:11:30.

Zobacz:
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego .   . 
Data wprowadzenia: 2017-12-20 11:09:57
Data modyfikacji: 2017-12-20 11:11:30
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek