Uchwały z XXII Sesji z dnia 10 lutego 2017r.

Uchwała Nr XXII/150/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. uchylająca uchwałę Nr XXI/146/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wpro

Uchwała Nr XXII/151/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadoznego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXII/152/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie współfinansowania kosztów wynagrodzenia pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia fu

Uchwała Nr XXII/153/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą:

Uchwała Nr XXII/154/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/155/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloleteniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXII/156/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku lesnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inka

Uchwała Nr XXII/157/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:59:04.

Zobacz:
 XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX Sesja .  XXXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:59:04
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek