Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Wróblew (Koziny), gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 28.12.2017

SIWZ 28.12.2017

Załączniki od A, C, D, E, F, G

Załącznik B - kosztorys ofertowy - 28.12.2017

Istotne Postanowienia Umowy 28.12.2017

Przedmiar robót 28.12.2017

dokumentacja projektowa - Wróblew-Koziny

Informacja o treści złożonych ofert 12.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.01.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-12-28 09:58:27 | Data modyfikacji: 2018-01-23 11:55:30.
Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Charłupi
Wielkiej

Ogłoszenie o zamówieniu 14.11.2017

SIWZ 14.11.2017

Informacja o treści złożonych ofert 22.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-11-14 12:32:55 | Data modyfikacji: 2017-11-30 12:34:12.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 26.10.2017

SIWZ 26.10.2017

Informacja o treści złożonych ofert 06.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.11.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:33:35 | Data modyfikacji: 2017-11-09 11:31:37.
Przebudowa drogi gminnej Rakowice – Mantyki
gmina Wróblew - znak RIT.271.30.2017.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 18.10.2017

SIWZ 18.10.2017r.

załączniki od A do H

Istotne Warunki Umowy 18.10. 2017

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Kosztorys ofertowy

Wyjaśniania tresci SIWZ pyt. 1-3 - 24.10.2017r.

Istotne Warunki Umowy 24.10.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ pyt. 4-5 - 26.10.2017

Informacja o treści złożonych ofert 3.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-10-18 11:33:44 | Data modyfikacji: 2017-11-14 12:45:55.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Wróblew w miejscowościach Charłupia Wielka,
Gęsówka, Gęsówka Nowa, Ocin i Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 25.09.2017

SIWZ 25.09.2017

formularz ofertowy-zał.1

umowa zał nr 2 - 25.09.2017

oświadczenia art. 25a - zał. nr 3

oświadczenie art. 25a - zał. nr 3a

wykaz robót-zał.4

wykaz osób - zał. 4a

oświadczenie o grupie kapitałowej

Dokumentacja projektowa - zal nr 5

przedmiar - zal. nr 6

Informacja o treści złożonych ofert 10.10.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:52:35 | Data modyfikacji: 2017-10-20 08:07:17.
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid.
190/2 w miejscowości Słomków Suchy, gm.
Wróblew - RIT.271.27.2017.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2017

SIWZ 20.09.2017

Formularz ofertowy zał. nr 1

umowa - zał nr 2

załącznik 3, 3a, 4, 4a

Dokumentacja techniczna zał. nr 5 - 20.09.2017

przedmiar zał. 6 - 20.09.2017

oświadczenie o grupie kapitałowej

Informacja o treści złożonych ofert 5.10.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-20 09:24:47 | Data modyfikacji: 2017-10-12 13:08:36.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2017/2018 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 18.09.2017

SIWZ 18.09.2017

zał. - formularz cenowy

Wyjaśnienie treści SIWZ - pyt. nr 1 21.09.2017

Informacja o treści złożonych ofert 26.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.10.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-18 07:56:30 | Data modyfikacji: 2017-10-02 10:18:01.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 14.09.2017

SIWZ 14.09.2017

Informacja o treści złożonych ofert 25.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.09.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-14 08:48:32 | Data modyfikacji: 2017-09-28 10:44:52.
Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z separatorem oleju, cieczy i opiłków dla OSP
Tubądzin, gmina Wróblew OSP.ZP.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu 13.09.2017

SIWZ 13.09.2017

Opis przedmiotu - Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Informacja o treści otwarcia ofert 22.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.10.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:57:12 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:44:10.
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z motopompą do wody brudnej dla OSP Kościerzyn,
gmina Wróblew OSP.ZP.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu 13.09.2017

SIWZ 13.09.2017

Opis przedmiotu zamówinia - Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Informacja o treści otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.10.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:32:56 | Data modyfikacji: 2017-10-02 14:15:13.
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek
19/13, 19/17 i 19/7 w miejscowości Inczew, gmina
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - 04.09.2017

SIWZ 04.09.2017

Załączniki od A, C, D, E, F, G

Załącznik B - kosztorys ofertowy - 04.09.2017

Istotne Postanowienia Umowy 04.09.2017

Przedmiar robót 04.09.2017

Dokumentacja projektowa 04.09.2017

Informacja o treści złożonych ofert 19.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.09.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-09-04 07:53:09 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:43:35.
DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Z SEPARATOREM OLEJU, CIECZY I OPIŁKÓW dla OSP
Tubądzin, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 29.08.2017

Opis przedmiotu zamówienia - Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

informacja o treści złożonych ofert 07.09.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12.09.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:20:20 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:45:57.
DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Z MOTOPOMPĄ DO WODY BRUDNEJ dla OSP Kościerzyn,
gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 29.08.2017

SIWZ 29.08.2017

Opis przedmiotu zamówienia -Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Informacja o treści złożonych ofert 06.09.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12.09.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:22:01 | Data modyfikacji: 2017-09-12 12:19:26.
Dostawa ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słomków Suchy,
gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 29.08.2017

SIWZ 29.08.2017

Opis przedmiotu zamówienia - Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Informacja o treści złożonych ofert 06.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.09.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:08:53 | Data modyfikacji: 2017-09-14 12:35:02.
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid.
190/2 w miejscowości Słomków Suchy, gm.
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 28.08.2017

SIWZ 28.08.2017

formularz ofertowy-zał.1

umowa - zał nr 2

załącznik 3, 3a, 4, 4a

Dokumentacja techniczna zał. 5 - 28.08.2017

przedmiar zał. 6 - 28.08.2017

oświadczenie o grupie kapitałowej

Wyjasnienia tresci SIWZ - pyt 1 i 2

kosztorys ofertowy 2014_pełny - 5.09.2017

kosztorys ofertowy 5.09.2017

Wyjaśnienia tresci SIWZ - pyt od nr 3 do nr 15

wzór napisu dot. odp na pytanie nr 15

Wyjaśnienia treści SIWZ od pyt 16 do 25

Wyjaśnienia treści SIWZ od pyt 26 do 29 - 08.09.2017

Informacja o treści złożonych ofert 12.09.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.09.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-08-28 08:12:16 | Data modyfikacji: 2017-09-15 09:12:06.
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRÓBLEW w
2017 roku

Zaproszenie 13.06.2017 r.

Oferta - zał. 1

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:36:22 | Data modyfikacji: 2017-06-13 08:53:28.
Przebudowa drogi gminnej Rakowice – Mantyki
gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 16.05.2017r

SIWZ RIT.271.13.2017.RR

Załączniki od A do H

Istotne Warunki Umowy 16.05.2017

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Informacja o treści złożonych ofert 31.05.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu 08.06.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:06:19 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:41.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogloszenie o zamowieniu 16.05.2017

SIWZ RIT.271.15.2017.RR

zał nr 1 SOPZ opis przedmiotu zamówienia 16.05.2017

zał nr 2 Wykaz sołectw

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty

zal_5 _wzor umowy_16.05.2017

zał. nr od 6 do 11 - oświadczenia Wykonawcy

Informacja o treści złozonych ofert 24.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:28:38 | Data modyfikacji: 2017-05-29 10:18:35.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 21.04.2017

SIWZ RIT.271.11.2017.RR

zał nr 1 SOPZ 21.04.2017

zał nr 2 Wykaz sołectw na terenie Gminy Wróblew

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty

zał nr 5 - wzór umowy

zał. nr od 6 do 11 - oświadczenia Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.04.2017

Informacja o treści złozonych ofert 09.05.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.05.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:44:54 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:22:19.
Dostawa kruszywa drogowego w ilości 520 ton na
drogi i place na terenie Gminy Wróblew - w
postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia
wyrażoną w złotych poniżej równowartości
kwoty 30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 27.03.2017

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-03-27 09:37:06 | Data modyfikacji: 2017-03-27 09:45:26.
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 06.03.2017

SIWZ z załącznikami 1-7 - 06.03.2017

Dokumentacja projektowa - zał nr 8

PRZEDMIAR ROBOT - zał nr 9

Wyjaśnienia treści SIWZ 13.03.2017

Informacja z treści złożonych ofert 21.03.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _ 29.03.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:08:13 | Data modyfikacji: 2017-03-29 11:37:46.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - w postępowaniu o
szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w
złotych poniżej równowartości kwoty 30.000
euro

Zaproszenie do złożenia oferty 07.02.2016

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:47:00 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:51:41.
Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzycko
– Sędzice i drogi wewnętrznej do bloków w
miejscowości Kobierzycko

Ogłoszenie o zamówieniu 26.01.2017

SIWZ - 26.01.2017

Załączniki od A do H

Przedmiar 26.01.2017

Kosztorys ofertowy 26.01.2017

Opis do kosztorysu

Istotne Warunki Umowy_rozbudowa drogi nr 114302E Kobierzyycko Sedzice

STWiOR i dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.02.2017

Informacja o treści złożenia oferty 10.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.02.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:24:15 | Data modyfikacji: 2017-02-17 13:52:17.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 23.01.2017

Specyfikacja - Dostawa paliw ciekłych

Informacja o treści złożonych ofert 31.01.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.02.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:51:50 | Data modyfikacji: 2017-02-03 08:46:39.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017
r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - 03.01.2017r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:53:13 | Data modyfikacji: 2017-01-03 14:57:46.
Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:53:13
Data modyfikacji: 2017-01-03 14:57:46
Opublikowane przez: Radosław Rychlik