Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni głębinowej w miejscowości Gęsówka na działce o numerze ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:08:47 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:11:17.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni głebinowej w msc. Gęsówka na działce o nr ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:27:17.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni glębinowej w miejscowości Gęsówka na działce o nr ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 15:00:50 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Rakowice na działkach o nr ewid. 190/2, 192/2, 193, 213/2, 214, 215, 216, 217, 231/1, 248, 372, 392, 400, 247/1, 228 obręb Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 13:47:52.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:09:12.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 15:10:58.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa boiska gminnego w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 46 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:34:18.

Zobacz:
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego .   . 
Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:34:18
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek