Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Wróblew oraz podległych obiektów i
infrastruktury

Ogłoszenie o zamówieniu 23.11.2016

SIWZ - 23.11.2016

Załączniki do SIWZ 23.11.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ 28.11.2016

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne warunki umowy 28.11.2016

Informacja o tresci złozonych ofert 01.12.2016

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.12.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:24:10 | Data modyfikacji: 2016-12-06 11:44:58.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 25.10.2016

SIWZ - 25.10.2016

Informacja o treści złożonych ofert 03.11.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-10-25 10:18:51 | Data modyfikacji: 2016-11-08 09:44:16.
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Kobierzycko gmina Wróblew

SIWZ 10.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu 10.10.2016

Opis przedmiotu Oferta techniczna ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie NPW i SWUWP - ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie GK - ZAŁĄCZNIK NR 3

Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 4

Umowa ZAŁĄCZNIK NR 5

Wyjaśnienia SIWZ pyt. 1 - 13.10.2016r

zał. Standard Wyposażenia Samochodu Strażackiego PSP

Informacja o treści złożonych ofert 18.10.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-10-10 11:43:31 | Data modyfikacji: 2016-10-20 09:39:15.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2016/2017 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 04.10.2016

SIWZ - 04.10.2016

zał. - formularz cenowy

Informacja o treści złożonych ofert 12.10.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-10-04 14:03:30 | Data modyfikacji: 2016-10-21 10:07:45.
Dostawa zbiornika do przechowywania oleju
napędowego na potrzeby własne wraz z wykonaniem
płyty fundamentowej, odwodnienia, wiaty oraz
instalacji elektrycznej zasilającej zbiornik -
postępowanie poniżej 30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 29.09.2016

Formularz cenowy 29.09.2016

zał. nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

dokumentacja techniczna 29.09.2016

Przedmiar 29.09.2016

Decyzja nr 571_2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:10:34 | Data modyfikacji: 2016-09-29 13:06:01.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 19.09.2016

SIWZ - 19.09.2016

Informacja o treści złożonych ofert 27.09.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.10.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-09-19 14:23:55 | Data modyfikacji: 2016-10-04 10:02:18.
Dostawa kontenerów na wyposażenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Wróblew gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 05.07.2016

SIWZ - 05.07.2016

rys nr 7. Garaż blaszany

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - pyt.1 7.07.2016

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 2-5 - 08.07.2016r

Ogloszenie o zmienie ogloszenia 8.07.2016

Formularz oferty, umowa do SIWZ Wroblew_2016 - 08.07.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.07.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 09:04:59 | Data modyfikacji: 2016-07-18 11:42:18.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Józefów gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Józefow 24.06.2016

SIWZ - przebudowa drogi Józefów

Dokumentacja Techniczna Józefów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.07.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-06-24 12:47:48 | Data modyfikacji: 2016-07-18 10:24:05.
Przebudowa drogi gminnej Wągłczew – Gaj gmina
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Wągłczew - Gaj 24.06.2016

SIWZ - przebudowa drogi Wagłczew - Gaj

Dokumentacja Techniczna droga Wągłczew -Gaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.07.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:49:24 | Data modyfikacji: 2016-07-18 10:15:34.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w miejscowości Wróblew gmina
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 06.06.2016

SIWZ - PSZOK - Wróblew_06.06.2016

zalaczniki_1-_7_do_siwz PSZOK 06.06.2016

Załącznik nr 8 - Umowa PSZOK - Wróblew 06.06.2016

Dokumentacja Techniczna - zal. nr 9 - 06.06.2016r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:33:08 | Data modyfikacji: 2016-06-23 11:45:57.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 13.05.2016

SIWZ - 13.05.2016

Zał. Nr 1- Nr 9 do SIWZ

Przedmiary zał. 10

Dokumentacja techniczna zał.11

STWiOR zał. 12

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 1 - 2 - 18.05.2016

Zał. Nr 9 do SIWZ 18.05.2016r.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 3-6 - 24.05.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.06.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:25:13 | Data modyfikacji: 2016-06-07 11:54:16.
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
skrapiarki o pojemności 500l na własnym podwoziu
- zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej
równowartości 30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 26.04.2016

Formularz cenowy - zał. nr 1

Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania do 30.000 euro - 27.04.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-04-26 08:19:02 | Data modyfikacji: 2016-04-27 14:35:42.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Wróblew. Remonty dróg w miejscowościach Inczew
i Tubądzin.

Ogłoszenie o zamówieniu 7.03.2016

SIWZ - 07.03.2016

dokumentacja projektowa zał. nr 7

zal. nr 8 - Przedmiar - Remont drogi w Inczewie

zal. nr 9 - Przedmiar - Remont drogi w Tubądzinie

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 1 - 4 - 16.03.2016r

mapa poglądowa drogi Tubądzin

mapa poglądowa drogi Inczew

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.03.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-03-07 10:37:16 | Data modyfikacji: 2016-03-30 09:12:14.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 3.02.2016

SIWZ - 3.02.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.02.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:37:00 | Data modyfikacji: 2016-02-17 09:01:40.
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem, kotłownią i silosem na pellet przy
szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej

Ogłoszenie o zamówieniu 21.01.2016

SIWZ - 21.01.2016

Dokumentacja Projektowa - zał.8

Tebele Rownoważnosci

STWiORB - zał.9

PRZEDMIARY ROBÓT - 21.01.2016

Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ - pyt.1-6 - 26.01.2016

Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ - pyt.7 - 26.01.2016

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - pyt. 8 - 10 28.01.2016r

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 11 - 30 - 29.01.2016

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 31 - 29.01.2016.pdf

Przedmiar branża budowlana - 29.01.2016

Przedmiar - CHARŁUPIA WIEL.OŚWIET.TERENU. - 29.01.2016

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt.32-40 - 01.02.2016

załącznik graficzny - szafki ubraniowe - 1.02.2016

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 41 - 42 - 02.02.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.02.2016

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:01:14 | Data modyfikacji: 2016-02-22 09:12:01.
Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:01:14
Data modyfikacji: 2016-02-22 09:12:01
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik