Uchwały z X Sesji z dnia 27 listopada 2015r.

Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/101/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania oraz zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wr

Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego

Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/250/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszk

Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/25/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:24:36.

Zobacz:
 III Sesja .  IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX nadzwyczajna Sesja .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:24:36
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek