Uchwały z VIII Sesji z dnia 25 września 2015r.

Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu w postaci wykonania chodnika i krytego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w miejscowości Charłupia Wielka

Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipoktares Spółka z o.o. z siedziba we Wróblewie

Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w s prawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2015-2020

Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r. do Sądu Rejonowego w Sieradzu

Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy wróblewz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzi

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-15 11:20:45.

Zobacz:
 III Sesja .  IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX nadzwyczajna Sesja .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2015-10-15 11:20:45
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek