Uchwały z III Sesji z dnia 27 lutego 2015r.

Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych na 2015 rok

Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew

Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/221/14 z dnia 26 marca 2014r. dotyczącej "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2015 rok

Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:46:30 | Data modyfikacji: 2015-03-05 11:29:05.

Zobacz:
 III Sesja .  IV Sesja .  V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX nadzwyczajna Sesja .  X Sesja .  XI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:46:30
Data modyfikacji: 2015-03-05 11:29:05
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek