Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sieradza zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polagającej na rozudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy słupa w trasie istniejącej linii napowietrznej (...) dla potrzeb zasilania działek budowlanych i rekreacyjnych zlokalizowanych przy ulicy Ludowej w Sieradzu, z terenu miejscowości Smardzew oraz z terenu obrębu ewidencyjnego nr 20 i 21 miasta Sieradza

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:28:27 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:33:00.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2A/14/2015 zmieniającej decyzję Nr 2/2014 z dnia 31.03.2014r. wydaną w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa budynku swietlicy środowiskowej realizowanej w m. Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:38:48 | Data modyfikacji: 2015-02-04 13:39:35.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na publiczny budynek ochrony zdrowia na działkach nr ewid. 62 i 63/2 położonych w miejscowości Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 10:11:46.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej na działce nr ewid. 357

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-04-01 15:19:55 | Data modyfikacji: 2015-04-01 15:25:07.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na publiczny budynek ochrony zdrowia na działkach nr ewid. 62 i 63/2 położonych w miejscowości Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:58:12 | Data modyfikacji: 2015-04-24 10:59:14.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej na działce nr ewid. 357

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-04-24 11:02:14.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa istniejącego ołtarza polowego przy Kościele Parafialnym pw św. Bartłomieja w Charłupi Wielkiej na działce nr ewid. 334, 335

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 15:37:35 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:40:14.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na publiczny budynek ochrony zdrowia na działkach nr ewid. 62 i 63/2 położonych w miejscowości Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 13:59:50 | Data modyfikacji: 2015-05-21 14:01:47.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej na działce nr ewid. 357

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-07-20 14:32:39 | Data modyfikacji: 2015-07-20 14:37:14.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Wróblew na działkach o nr ewid. 45 oraz 46/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 13:51:31.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Wróblew na działkach o nr ewid. 45 oraz 46/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:33:24.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Wróblew na działce o nr ewid. 323 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-12-14 15:04:35.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wróblew na działkach o nr ewid. 45 oraz 46/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:51:41 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:53:40.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Wróblew na działce o nr ewid. 323

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:18:47.

Zobacz:
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego .   . 
Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:18:47
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek