Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia

Ogłoszenie o zamówieniu 12.11.2015

SIWZ - 12.11.2015

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-11-12 08:45:54 | Data modyfikacji: 2015-11-24 08:52:40.
Budowa chodnika i krytego rowu w Charłupi
Wielkiej, Gmina Wróblew na działkach nr 413/2,
111/2, 492/1, 508

Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2015

SIWZ - 13.10.2015

Dokumentacja techniczna - 13.10.2015

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar - 13.10.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.11.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:17:40 | Data modyfikacji: 2015-11-03 08:36:29.
Modernizacja Oświetlenia Ulicznego na terenie
Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 5.10.2015

SIWZ - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew 5.10.2015

Formularz ofertowy zał. nr 1 - 5.10.2015

Oświadczenie art. 22 ust. 1 - zał. nr 2

Oświadczenie art. 24 ust. 1 - zał. nr 2a

Wzór umowy - zał. nr 3

Przedmiar robót - zał nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna zał. nr 5 - 5.10.2015

Wzór- wykaz wykonanych robót budowlanych - zał. nr 6

wzór- wykaz osób - zał. nr 7

Wzór pełnomocnictwa - zał. nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.10.2015r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:33:45 | Data modyfikacji: 2015-10-26 11:26:23.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 20.08.2015

SIWZ -wegiel - 20.08.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 24.08.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 25.08.2015 - pyt. 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.09.2015r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-08-20 09:53:06 | Data modyfikacji: 2015-09-08 12:18:48.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2015/2016 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 11.06.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.06.2015

SIWZ 11.06.2015

Załącznik nr 1 GAZ formularz cenowy 11.06.2015_

Załącznik nr 5 - UMOWA na GAZ_ 11.06.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-06-11 10:52:09 | Data modyfikacji: 2015-06-26 11:39:10.
Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 24.04.2015

SIWZ 24.04.2015

Zal nr 1 - Formularz ofertowy

Zal nr 2 - Oświadczenie z art.22

Zal nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Zal nr 4 - Oświadczenie z art.24

Zal nr 5 - Oświadczenie o przynależnosci do grupy

Załacznik nr 6 - Wykaz usług

ZaL nr 7 - narzedzia i wyposazenie

zal. 8 - wzór umowy - 24.04.2015

zal nr 9 - Wykaz sołectw z liczbą mieszkańców

zal nr 10 Wykaz Cmentarzy

zal nr 11 - SOPZ

zał. 12 wykaz przystanków i pl. zabaw

załączniki od 13 - 17 - Uchwały

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.04.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 28.042015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.05.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-04-24 10:11:57 | Data modyfikacji: 2015-05-08 09:20:57.
Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych i
roztopowych w miejscowości Sędzice wraz z
przebudową rowu i przepustu przydrożnego.
Przebudowa drenowania melioracyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu 01.04.2015

SIWZ 1.04.2015

załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

załącznik nr 9 przedmiar robót

Dokumentacja Techniczna i Projektowa 01.04.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ pyt. nr 1 - 13.04.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.04.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-04-01 14:20:54 | Data modyfikacji: 2015-04-23 11:01:23.
Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wągłczew –
Wróblew w miejscowościach: Próchna, Ocin,
Wróblew – odcinek II

Ogłoszenie o zamówieniu 13.03.2015

SIWZ 13.03.2015

Dokumentacja Techniczna 13.03.2015

Przedmiary 13.03.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ pyt. od nr 1 do nr 9 - 23.03.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ pyt. 10 - 23.03.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt 11 - 36 - 23.03.2015r.

załącznik do Wyjaśnień i modyfikacji SIWZ dot. pytań od nr 11 do nr 36

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt 37 - 23.03.2015r.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt 38 - 23.03.2015r.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt 39 - 23.03.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:02:04 | Data modyfikacji: 2015-04-13 11:55:06.
Budowa terenu rekreacyjno - sportowego w
miejscowości Oraczew ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu 3.03.2015

siwz teren rekreacyjny ORACZEW - ETAP II - 3.03.2015

Tabela równoważności - Oraczew ETAP II

Projekt budowlany zal nr 11

Zagospodarowanie terenu - Oraczew - mapa 1

Zagospodarowanie terenu - Oraczew - mapa 2

Charakterystyka obiektu

Specyfikacja techniczna - zal nr 12

Przedmiar - Oraczew - ETAP II - 3.03.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.03.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-03-03 08:31:46 | Data modyfikacji: 2015-03-25 12:45:54.
Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi
Wielkiej Gmina Wróblew - etap II ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE I INSTALACJE

Ogłoszenie o zamówieniu 4.02.2015

SIWZ - etap II - 4.02.2015

dokumentacja techniczna 4.02.2015

specyfikacja techniczna 4.02.2015

przedmiary 4.02.2015

Tabela równoważności 4.02.2015

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ pyt. 1 - 10.02.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 2 - 10.02.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 3 - 5 - 10.02.2015

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 6 - 12.02.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.02.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:56:02 | Data modyfikacji: 2015-02-25 09:18:53.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 27.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 27.01.2015

SIWZ 27.01.2015

Załączniki do SIWZ_27.01.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9.02.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:58:22 | Data modyfikacji: 2015-02-09 12:16:46.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 14.01.2015

SIWZ 14.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.01.2015

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:34:58 | Data modyfikacji: 2015-01-26 08:53:11.
Data wprowadzenia: 2015-01-14 11:34:58
Data modyfikacji: 2015-01-26 08:53:11
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik