Uchwały z XLVII Sesji z dnia 26 września 2014r.

Uchwała Nr XLVII/256/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/223/14 z dnia 26 marca 2014r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa odcinka d

Uchwała Nr XLVII/257/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 września 2014 r. w sprawie realizacji w 2015r. przy partnerstwie Powiatu Sieradzkiego zadania inwestycyjnego pod nazwą; "Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wągłczew-Wróblew w miejscowości Próc

Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 wrzesnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2014 rok

Uchwała Nr XLVII/259/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVII/260/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Wróblew"

Uchwała Nr XLVII/261/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 111/2 w miejscowości Rakowice gm. Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-30 15:09:58.

Zobacz:
 XL Sesja .  XLI Sesja .   .  XLII Sesja .  XLIII Sesja .  XLIV nadzwyczajna Sesja .  XLV Sesja .  XLVI Sesja .  XLVII Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2014-09-30 15:09:58
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek