Uchwały z XL Sesji z dnia 28 stycznia 2014r.

Uchwała Nr XL/213/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2014 rok

Uchwała Nr XL/215/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego g

Uchwała Nr XL/216/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim pr

Uchwała Nr XL/217/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "Posiłek dla uczniów i dzieci"

Uchwała Nr XL/218/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XL/219/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, wycofywania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wróblew w spółkach prawa handlowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-02-12 15:13:15 | Data modyfikacji: 2014-02-12 15:25:10.

Zobacz:
 XL Sesja .  XLI Sesja .   .  XLII Sesja .  XLIII Sesja .  XLIV nadzwyczajna Sesja .  XLV Sesja .  XLVI Sesja .  XLVII Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2014-02-12 15:13:15
Data modyfikacji: 2014-02-12 15:25:10
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek