Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na budynek kulturalno-administracyjny na działkach o numerach ewidencyjnych 62 i 63/2 położonych w miejscowości Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-02-11 12:50:47 | Data modyfikacji: 2014-02-11 12:51:43.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa budynku świetlicy środowiskowej oraz szamba lub przydomowej oczyszczalni na działkach o nr ewid. 492/2 i 491/1 w m. Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:50:40 | Data modyfikacji: 2014-02-25 13:52:33.
 Zawiadomienie informujące o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na budynek kulturalno-administracyjny na działkach o nr ewid. 62 i 63/2 położonych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 13:59:42 | Data modyfikacji: 2014-03-18 14:00:46.
 Zawiadomienie informujące o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa budynku świetlicy środowiskowej oraz szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach o nr ewid. 492/2 i 491/1 położonych w m. Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:03:54 | Data modyfikacji: 2014-03-18 14:05:08.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa budynku świetlicy środowiskowej oraz szamba lub przydomowej oczyszczalni na działkach o numerach ewid. 492/2 i 491/1 położonych w m. Charłupia Mała

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-03-31 13:44:58 | Data modyfikacji: 2014-03-31 13:45:54.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na budynek kulturalno-administracyjny na działkach o numerach ewid. 62 i 63/2 położonych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-03-31 14:11:08 | Data modyfikacji: 2014-03-31 14:13:58.
 Obwieszczenei zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słomków Suchy na działkach o nr ewidencyjnych 175, 183 oraz 145, obręb geodezyjny Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-16 13:43:39 | Data modyfikacji: 2014-04-16 13:51:57.
 Zawiadomienie informujące o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słomków Suchy na działkach o nr ewid. 175, 183 oraz 145 obręb geodezyjny Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-19 09:41:15 | Data modyfikacji: 2014-05-19 09:42:33.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - budowa rurociągu do odbioru wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sędzice na działkach o nr ewid. 489/2, 269/12, 489/1 i 487 obręb geodezyjny Sędzice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-05-29 11:16:16.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa rurociągu do odbioru wód opadowych i roztopowych w m. Sędzice na działkach o nr ewid. 489/2, 269/12, 489/1 i 487 obręb geodezyjny Sędzice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 11:33:45 | Data modyfikacji: 2014-06-17 11:35:56.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słomków Suchy na działkach o nr ewid. 175,183 oraz 145 obręb geodezyjny Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:34:02 | Data modyfikacji: 2014-07-01 10:38:27.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 4/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa rurociągu do odbioru wód opadowych i roztopowych w m. Sędzice na działkach o nr ewid. 489/1, 482/2, 487 i 269/12 obręb geodezyjny Sędzice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:37:26 | Data modyfikacji: 2014-07-01 10:38:58.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na publiczny budynek ochrony zdrowia na działkach o numerach ewidencyjnych 62 i 63/2 położonych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-08-08 12:35:29.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na publiczny budynek ochrony zdrowia na działkach o nr ewid. 62 i 63/2 połozonych w m. Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-09-10 15:07:10 | Data modyfikacji: 2014-09-10 15:13:40.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce o nr ewid. 190/2 położonej w m. Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-09-12 14:47:40.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 5/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku usługowo-biurowego na publiczny budynek ochrony zdrowia na działkach o numerach ewidencyjnych 62 i 63/2 położonych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:41:19.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa świetlicy wiejsckiej oraz budowa szamba na dz. o nr ewid. 190/2 w m. Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-10-07 15:08:55.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa, przebudowa, świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:45:40 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:49:44.

Zobacz:
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego .   . 
Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:45:40
Data modyfikacji: 2014-11-03 14:49:44
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek