Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Wróblew oraz podległych obiektów i
infrastruktury

Ogłoszenie o zamówieniu 14.11.2014

SIWZ 14.11.2014r.

zalaczniki nr 1 - 7 - 14.11.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.11.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-11-14 12:49:17 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:52:05.
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu
przystosowanego do przewozu, co najmniej 23
osobowego, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim

Ogłoszenie o zamówieniu 23.10.3014

SIWZ 23.10.2014

załączniki nr 1 - 6

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ pyt. 1 - 29.10.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.11.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:23:53 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:32:30.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka

Ogłoszenie o zamówieniu 8.10.2014

SIWZ - 08.10.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.10.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-10-08 11:59:49 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:39:10.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2014/2015 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - 25.09.2014

SIWZ - 25.09.2014

Załącznik nr 1 - formularz cenowy - 25.09.2014

Załącznik nr 5 - UMOWA na GAZ - 25.09.2014

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.10.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-09-25 08:46:14 | Data modyfikacji: 2014-10-10 08:20:55.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 23.09.2014

SIWZ - 23.09.2014

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt.1 - 25.09.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.10.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-09-23 08:23:06 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:54:48.
Budowa budynku świetlicy środowiskowej w
Charłupi Wielkiej Gmina Wróblew - etap I stan
surowy otwarty

Ogłoszenie o zamówieniu 29.08.2014r

SIWZ - Etap I - 29.08.2014r

Dokumentacja Techniczna - I etap

Przedmiar 29.08.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.09.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:21:40 | Data modyfikacji: 2014-09-22 13:36:37.
Budowa terenu rekreacyjno - sportowego w
miejscowości Oraczew

Ogłoszenie o zamówieniu 27.08.2014

SIWZ 27.08.2014r.

Tabela równoważności

Projekt budowlany zal nr 11

Zagospodarowanie terenu - Oraczew - mapa 1

Zagospodarowanie terenu - Oraczew - mapa 2

Charakterystyka obiektu

Specyfikacja techniczna - zal nr 12

Przedmiar - zal nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.09.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-08-27 11:43:07 | Data modyfikacji: 2014-09-15 08:21:13.
Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wróblew w
miejscowościach: Kościerzyn – etap I i
Bliźniew – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu 22.08.2014

SIWZ 22.08.2014

Dokumentacja techniczna 22.08.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.09.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-08-22 10:57:37 | Data modyfikacji: 2014-09-11 09:54:24.
Budowa placów zabaw w miejscowościach
Kobierzycko i Słomków Suchy

Ogłoszenie o zamówieniu 16.05.2014

SIWZ 16.05.2014

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5

Dokumentacja techniczna i specyfikacja wykonania i odbioru robót

Przedmiar

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 11.06.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-05-16 12:39:22 | Data modyfikacji: 2014-06-11 08:58:19.
Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wągłczew –
Wróblew w miejscowościach: Wągłczew i Próchna
– odcinek I

Ogłoszenie o zamówieniu 30.04.2014

SIWZ 30.04.2014

dokumentacja techniczna 30.04.2014

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.05.2014r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-04-30 14:25:53 | Data modyfikacji: 2014-05-19 14:19:08.
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wróblew -
postępowanie poniżej 14.000 euro

Zaproszenie 14.04.2014

Formularz cenowy - zał. nr 1

Umowa - wzór - 14.04.2014

Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. 3

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:11:00 | Data modyfikacji: 2014-04-14 12:17:05.
Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi
do konserwacji rowów melioracyjnych, utrzymaniem
zieleni i czystości na terenie oczyszczalni
ścieków i SUW w Gminie Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 8.04.2014.pdf

SIWZ 08.04.2014

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art.24

Załacznik_nr_3_-_ Oświadczenie_osoby_fizycznej

Załacznik_nr_4_-_ Oświadczenie_z_art.22

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 - Projekt_umowy

Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia

Oświadczenie dot grupy kapitałowej zał. nr 8

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 1 - 3, dn. 10.04.2014

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt. 4, dn. 14.04.2014

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 17.04.2014 - pyt.5-6 - dn. 17.04.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.04.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-04-08 14:26:01 | Data modyfikacji: 2014-04-29 07:54:57.
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wróblew -
postępowanie poniżej 14.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 8.04.2014

Formularz cenowy - zał. nr 1

wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków - zał. 3

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:53:52 | Data modyfikacji: 2014-04-08 11:00:22.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2014

SIWZ 26.03.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7.04.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-03-26 09:01:16 | Data modyfikacji: 2014-04-07 09:47:26.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 11.03.2014

SIWZ 11.03.2014

Załączniki do SIWZ 11.03.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.03.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2014-03-11 11:37:45 | Data modyfikacji: 2014-03-24 10:36:40.
Data wprowadzenia: 2014-03-11 11:37:45
Data modyfikacji: 2014-03-24 10:36:40
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik