Uchwały z XXXIII nadzwyczajnej Sesji z dnia 17
maja 2013r.

Uchwała Nr XXXIII/180/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXXIII/181/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania t

Uchwała Nr XXXIII/182/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruc

Uchwała Nr XXXIII/183/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 maja 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:33:40 | Data modyfikacji: 2013-05-22 12:54:49.

Zobacz:
 XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX nadzwyczajna Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII nadzwyczajna Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2013-05-22 12:33:40
Data modyfikacji: 2013-05-22 12:54:49
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek