Uchwały z XXXII Sesji z dnia 26 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXXII/172/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenie granic ich obwodów na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXXII/173/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew

Uchwała Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Wągłczew poprzez wykona

Uchwała Nr XXXII/175/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/176/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXXII/177/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nier

Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ugiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Uchwała Nr XXXII/179/13 Rady gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania rodziny w Gminie Wróblew na lata 2013-2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-04-29 14:46:33 | Data modyfikacji: 2013-05-21 10:56:54.

Zobacz:
 XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX nadzwyczajna Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII nadzwyczajna Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2013-04-29 14:46:33
Data modyfikacji: 2013-05-21 10:56:54
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek