Uchwały z XXXI Sesji z dnia 26 marca 2013r.

Uchwała Nr XXXI/159/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół we Wróblewie

Uchwała Nr XXXI/160/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ignacji Piątkowskiej we Wróblewie

Uchwała Nr XXXI/161/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwał Rady gminy Wróblew Nr XXX/157/13 i Nr XXX/158/13 z dnia 27 lutego 2013r.

Uchwała Nr XXXI/163/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

Uchwała Nr XXXI/164/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie raportu realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXXI/165/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXXI/166/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2013r.

Uchwała Nr XXXI/167/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXXI/168/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XXXI/169/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie za 2012 rok

Uchwałą Nr XXXI/170/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Uchwałą Nr XXXI/171/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-04-02 14:04:48 | Data modyfikacji: 2013-04-02 14:41:01.

Zobacz:
 XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX nadzwyczajna Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII nadzwyczajna Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2013-04-02 14:04:48
Data modyfikacji: 2013-04-02 14:41:01
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek