Uchwały z XXXIV Sesji z dnia 26 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/184/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2012 rok

Uchwała Nr XXXIV/185/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2012 rok

Uchwała Nr XXXIV/186/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Błaszki na realizację zadania pod nazwą: "Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brudzew działka nr 306/2"

Uchwała Nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie

Uchwała Nr XXXIV/188/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIV/189/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2013-2020

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-07-12 14:20:39 | Data modyfikacji: 2013-07-12 14:36:10.

Zobacz:
 XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .  XXX nadzwyczajna Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII nadzwyczajna Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2013-07-12 14:20:39
Data modyfikacji: 2013-07-12 14:36:10
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek