Zarządzenia Wójta Gminy Wróblew - 2013 r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.2.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.3.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zamaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ignacji Piątkowskiej we Wróblewie

Zarządzenie Nr ROO.0050.5.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.6.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na t

Zarządzenie Nr ROO.0050.7.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej

Zarządzenie Nr ROO.0050.8.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia finału gminnego Konkursu Plastycznego

Zarządzenie Nr ROO.0050.9.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.10.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości

Zarządzenie Nr ROO.0050.12.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.13.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.14.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.15.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie ROO.0050.29.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej rekrutację na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie Nr ROO.0050.32.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.37.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.38.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.40.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.41.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.42.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.43.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.44.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.45.2013 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:33:52 | Data modyfikacji: 2013-11-29 13:45:55.
Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:33:52
Data modyfikacji: 2013-11-29 13:45:55
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek