Zmiana imienia lub nazwiska
2010-05-10 10:42:39
Zmiana imienia lub nazwiska   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1414),  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego   ...więcej

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
2010-05-10 10:32:07
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), Ustawa z dnia 25 luteg  ...więcej

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
2010-05-10 09:57:59
Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks p  ...więcej

Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) sporządzonych za granicą.
2010-05-10 09:48:57
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) sporządzonych za granicą.   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r.  ...więcej

Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego
2010-03-19 11:24:46
  Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks  ...więcej

Zmiany w aktach stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów (uzupełnienia, sprostowania).
2010-03-19 11:18:11
Zmiany w aktach stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw, zgonów (uzupełnienia, sprostowania).   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), Ust  ...więcej

Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu
2010-03-19 10:46:47
Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych   ...więcej

Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń
2010-03-19 10:44:27
Rejestracja noworodków, sporządzanie urodzeń   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i o  ...więcej

Przyjmowanie zgłoszeń na Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
2010-03-19 10:10:20
  Przyjmowanie zgłoszeń na Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 października 1992 r. II. W którym biurze można załatwić sprawę? Urząd Stanu Cywilnego pokój nr&nbs  ...więcej

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
2010-03-19 09:22:13
Odtworzenie tresci aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cy  ...więcej

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
2010-03-19 09:05:07
  Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), Ustawa z 16 listopada 2006 r  ...więcej

Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
2010-03-19 09:01:39
Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami). II. W którym biurze można załatwi  ...więcej

Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa
2010-03-19 08:49:42
Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami), Us  ...więcej

Odtworzenie treści aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.
2010-03-16 10:07:50
Odtworzenie tresci aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks po  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14