Osoba odpowiedzialna:

Sylwia Małecka

I piętro, pokój nr 18

tel. (43) 828-66-09

 

W dniu 31 grudnia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407).


Powyższa nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych – z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz o ewidencji ludności – z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015. Odsunięte w czasie zostało wdrożenie elektronicznych dowodów osobistych, co jest związane m.in. z pracami Komisji Europejskiej nad utworzeniem do końca 2015 r. jednolitego rynku cyfrowego. Nowelizacja przesuwa także termin zniesienia obowiązku meldunkowego z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r.


Wszystkich zainteresowanych załatwieniem spraw związanych z zameldowaniem bądź wymeldowaniem po tym terminie, prosimy przed przybyciem do urzędu o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.


Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadza z dniem 31 grudnia 2012 r. następujące zmiany:

  1. Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.
  2. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.
  3. Odstąpiono od od konieczności zgłaszania przy meldowaniu się informacji o wykształceniu, obowiązku meldunkowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego.
  4. Zniesione zostało zameldowanie na pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące (pozostawiono je jedynie dla cudzoziemców nie będących: obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA - stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej).
  5. Wydłużony do 30 dni został termin wykonania obowiązku zameldowania. Dotychczasowy termin - najpóźniej z upływem 4 doby - pozostał aktualny tylko dla cudzoziemców nie będących: obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA - stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.
  6. Zniesiono obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
  7. Zniesiono obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
  8. Zniesiono sankcje karne dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
  9. Wydłużono długość okresu wyjazdu zagranicznego z 3 do 6 miesięcy, który będzie objęty obowiązkiem zgłoszenia w organie ewidencji ludności.

Na dzień wejścia w życie nowych przepisów obowiązywać będą dotychczasowe formularze meldunkowe.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2010-02-17 21:09:45 | Data modyfikacji: 2019-08-30 14:04:07.
Data wprowadzenia: 2010-02-17 21:09:45
Data modyfikacji: 2019-08-30 14:04:07
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek