Wymiana lamp oświetlenia drogowego w gminie
Wróblew w miejscowościach: Bliźniew, Charłupia
Wielka, Tubądzin i Wągłczew

Ogłoszenie o zamówieniu 4.11.2013.pdf

SIWZ 4.11.2013

Kosztorys ofertowy (przedmiar) zał. nr 1

Projekt Techniczny - Wymiana lamp oświetlenia drogowego

specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SIWZ pyt. nr 1 - 07.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.11.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-11-04 13:54:40 | Data modyfikacji: 2013-11-20 11:25:19.
Remont chodnika w pasie drogi gminnej nr 114304E w
miejscowości Wągłczew

Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2013

SIWZ 30.10.2013

wzór umowy - zał. nr 6

Dokumentacja Techniczna

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót

przedmiar chodnik Wagłczew 30.10.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.11.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-10-30 15:00:18 | Data modyfikacji: 2013-11-18 11:05:31.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.10.2013

SIWZ - 23.10.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5.11.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-10-23 12:14:44 | Data modyfikacji: 2013-11-05 13:16:20.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2013/2014 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew.

Ogłoszenie o zamówieniu - 2.10.2013.pdf

SIWZ 2.10.2013

Załącznik nr 1 GAZ - formularz cenowy

Załącznik nr 5 - UMOWA na GAZ_2.10.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-10-02 08:22:50 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:47:41.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 10.09.2013

SIWZ - 10.09.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.09.2013

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty_1.10.2013.pdf

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-09-10 08:44:26 | Data modyfikacji: 2013-10-01 09:55:46.
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
gminnych sprzętem mechanicznym 2013-2014

Ogłoszenie o zamówieniu 22.08.2013

SIWZ - Zimowe utrzymanie drog Gminy Wroblew 22.08.2013

mapy cz. 1 - 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 03.09.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-08-22 10:34:57 | Data modyfikacji: 2013-09-03 10:43:44.
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej
i Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 5.08.2013

SIWZ 5.08.2013

zal. nr 3 - wzór umowy 05.08.2013

Przedmiary zał. nr 6 - 5.08.2013

TABELA ROWNOWAZNOSCI 5.08.2013r

Projekt zagospodarowania terenu - zal. nr 9

Specyfikacja techniczna i odbioru robót - zal. nr 10

Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ 7.08.2013 - pyt.1

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 07.08.2013- pyt. 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.08.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:51:38 | Data modyfikacji: 2013-08-23 11:32:42.
„Witacze – stworzenie źródła informacji
turystycznej na obszarze LGD”

Zaproszenie do postępowania o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro - 19.07.2013 -

Formularz ofertowy

Wizualicaja witacza - projekt wstępny

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-07-19 12:29:49 | Data modyfikacji: 2013-07-19 13:06:59.
Zmiana sposobu użytkowania części parteru i/lub
piwnicy wraz z rozbudową i przebudową oraz
likwidacją barier w poruszaniu się osób
niepełnosprawnych obecnego Zespołu Szkół
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum na przedszkole
we Wróblewie na działkach nr 248,249 oraz 250/2

Ogloszenie o zamowieniu 7.06.2013r

SIWZ 7.06.2013r.

Załączniki do SIWZ nr 1,2,3,4,6,7,8,9

zał. nr 5 - wzór umowy 7.06.2013

Przedmiary zal. 10

spec_wyk i odb robot zal. 11

dokumentacja techniczna zal. 12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystenijszej oferty 25.06.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-06-07 12:52:49 | Data modyfikacji: 2013-06-25 13:09:49.
Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 23.05.2013

SIWZ 23.05.2013

Zal nr 1 - Formularz ofertowy

Zal nr 2 - Oświadczenie z art.22

Zal nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Zal nr 4 - Oświadczenie z art.24

Zal nr 5 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy

Załacznik nr 6 - Wykaz usług

Zal nr 7 - narzedzia i wyposazenie

zal_8 - wzor umowy

zal nr 9 - Wykaz solectw z liczba mieszkancow

zal nr 10 - Uchwała XXV.131.2012.2012-11-28

zal nr 11 - Wróblew SOPZ

zal nr 12 - Uchwała.XXVI.143.12.2012-12-12

zal nr 13 - Uchwała.XXXIII.180.13.2013-05-17

zal nr 14 - Uchwała.XXXIII.181.13.2013-05-17

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 31.05.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.06.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-05-23 09:31:06 | Data modyfikacji: 2013-06-10 10:15:53.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie O Zamówieniu 26.04.2013

SIWZ_26.04.2013r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.05.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:41:46 | Data modyfikacji: 2013-05-07 08:22:27.
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wróblew -
postępowanie poniżej 14.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 19.04.2013

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

wzór umowy - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-04-19 11:30:55 | Data modyfikacji: 2013-04-19 11:34:51.
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej
i Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie
– w gminie Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 19.03.2013

SIWZ 19.03.2013r

wzór umowy - zał. nr 3 19.03.2013.doc

Przedmiary zał. nr 6

Projekt zagospodarowania terenu zal nr 8

Specyfikacja techniczna i odbioru robot zal nr 9

Wyjaśnienie i modyfikacja tresci SIWZ 22.03.2013

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ pyt. 2 - 10. 27.03.2013

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pyt11-15 - 3.04.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.04.2013r.

TABELA ROWNOWAZNOSCI 3.04.2013r.

OŚWIADCZENIE art. 26 ust 2d

zał. nr 3 - wzór umowy 03.04.2013

PRZEDMIAR 3.04.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzy_oferty 18.04.2013r

ZAWIADOMIENIE O ZŁOZENIU ODWOŁANIA 24.04.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-04.06.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-03-19 14:12:11 | Data modyfikacji: 2013-06-04 10:47:47.
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w
miejscowości Gaj oraz Ocin wraz z przejściem
przez teren kolejowy zamknięty gmina Wróblew.

Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2013.pdf

SIWZ 13.02.2013

Umowa wzor ZAŁ. NR 3 .doc

PRZEDMIAR_Ocin_Gaj_zal.nr_6

PROJEKT TECHNICZNY_zał_nr_8

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót_zal_nr_9

mapy projektowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.08.2013r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:11:48 | Data modyfikacji: 2013-03-08 11:47:37.
Przebudowa chodnika we wsi Smardzew

Ogłoszenie o zamówieniu 4.02.2013

SIWZ 04.02.2013

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - zał. nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -zał nr 2

Wykaz robót - zal nr 3

Wykaz osób do kontaktów z zamawiajacym - zał nr 4

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - zał. 5

Wzór umowy - zał. nr 6

Wykaz osób - uczestniczących w wyk.zamówienia - zał. nr 7

opis techniczny_proj_architektoniczno-budowlany

Projekt zagospodaowania terenu

Przedmiar robót

Rys nr 1 - Plan orientacyjny

Rys nr 2 - Plan sytuacyjny

Rys nr 3 - Przekroje normalne

Rys nr 4 - Szczegóły

Kosztorys ofertowy

Specyfikacja tech. wyk. i odbioru

Formularz ofertowy

Wyjaśnienia tresci SIWZ 12.02.2013

Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ - pyt 2-4 - 14.02.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.02.2013

Wyjaśnienia treści SIWZ 18.02.2013

Przedmiar - 18.02.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7.03.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-02-04 13:22:17 | Data modyfikacji: 2013-03-07 11:55:25.
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim dla
Gminy Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 9.01.2013

SIWZ 9.01.2013

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy

Zalacznik_nr_2__-_Oswiadczenie _z_art.24

Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_osoby_fizycznej

Zalacznik_nr_4_-_Oswiadczenie_z_art.22

Zalacznik_nr_5_-_Wykaz_wykonanych_dostaw

Zalacznik_nr_6_-_Projekt_umowy

Zalacznik_nr_7_-_Specyfikacja_techniczna_oferowanego_poj_

Wyjaśnienia i Modyfikacja Tresci Siwz pyt. 1 - 5 10.01.2013

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SIWZ pyt. 6 - 7 - 11.01.2013

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SIWZ pyt. 8 - 14 - 11.01.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.01.2013r.

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 12.02.2013

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:41:59 | Data modyfikacji: 2013-02-12 10:29:44.
Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:41:59
Data modyfikacji: 2013-02-12 10:29:44
Autor: R. Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik