Uchwały z XXVI Sesji z dnia 12 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVI/136/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXVI/137/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/139/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2012-2020

Uchwała Nr XXVI/140/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnośc

Uchwała Nr XXVI/141/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/142/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obs

Uchwała Nr XXVI/143/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za u

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-12-19 14:11:11 | Data modyfikacji: 2013-01-29 14:39:19.

Zobacz:
 XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX nadzwyczajna Sesja .  XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja  .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2012-12-19 14:11:11
Data modyfikacji: 2013-01-29 14:39:19
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek