Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wróblew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wróblew:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wróblew prowadzi Sekretarz Gminy, Urząd Gminy Wróblew, I piętro, pok. nr 9, godziny urzędowe: 7.30-15.30.
II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.  Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 1

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 1 zm.28.09.2012

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm.28.09.2012

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm. 26.03.2013

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm. 26.03.2014

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm. 27.03.2015

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm. 11.03.2016

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm. 24.03.2017

Księga rejestrowa instytucji kultury poz. 2 zm. 22.03.2018

Mienie instytucji kultury

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-11-15 09:39:15 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:00:37.
Data wprowadzenia: 2012-11-15 09:39:15
Data modyfikacji: 2017-08-29 14:00:37
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek